БЕЗПЛАТНИ АВТОБУСНИ ЛИНИИ ОТ 14.09.2015 г.
ДОГОВОР НОМЕР: BG161PO001/3.2-02/2011/022
ПРОЕКТ "ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНАЛЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ И МАРКЕТИНГ НА ДЕСТИНАЦИЯ - ОБЩИНИ ВЪРШЕЦ, БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ"

ПОКАНА
Уважаеми съграждани,
На 11 ноември 2011 г. от 11.00 ч. в Художествената галерия на град Вършец ще се проведе първото заседание на новоизбрания Общински съвет – Вършец, при следния дневен ред:
1. Полагане на клетва и подписване на клетвен лист от:
- новоизбраните общински съветници;
- новоизбрания кмет на община Вършец;
- новоизбраните кметове на кметства – Долно Озирово и Спанчевци.
2. Откриване на първото заседание от най-възрастния общински съветник;
3. Избор на председател на Общинския съвет Вършец.

Каним новоизбраните общински съветници, кмет на община, кметове на кметства, жителите и гостите на община Вършец да присъстват на тържественото първо заседание на Общински съвет – Вършец.  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ