БЕЗПЛАТНИ АВТОБУСНИ ЛИНИИ ОТ 14.09.2015 г.
ДОГОВОР НОМЕР: BG161PO001/3.2-02/2011/022
ПРОЕКТ "ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНАЛЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ И МАРКЕТИНГ НА ДЕСТИНАЦИЯ - ОБЩИНИ ВЪРШЕЦ, БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ"

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ОТ КООРДИНАЦИОННИЯ ЩАБ ПРИ БЕДСТВИЯ И АВАРИИ
Уважаеми съграждани,
Във връзка с обявеното "Бедствено положение" поради продължаващия обилен снеговалеж ви уведомяваме, че сигнали за закъсали автомобили, бедстващи хора, прекъснато елекрозахранване и водоподаване на територията на община Вършец, можете да подавате денонощно на дежурния "Гражданска защита" в Общинска администрация - Вършец на тел. 30-82.

Щаб за координация при бедствия и аварии  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ