Обяви


ОБЩИНСКИ ТУРНИР ПО ФУТБОЛ НА МАЛКИ ВРАТИЧКИ
Във връзка с ежегодния „Празник на курорта, минералната вода и Балкана” – Вършец 2011, Община Вършец организира ТУРНИР ПО ФУТБОЛ на малки вратички.

Заявки за участие на отборите ще се приемат в ТУРИСТИЧЕСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – ВЪРШЕЦ до 15.07.2011 г./петък/.
Заявките трябва да съдържат:
1.Списък – до десет /10/ играчи, трите имена, ЕГН
2.Адресна регистрация в община Вършец с подпис и печат от ЕСГРАОН
3.Медицинско удостоверение с подпис и печат от личния лекар
4. Такса участие на отбор – 30.00 лева

Техническата конференция ще се състои на 18 юли /понеделник/ 2011г.от 10.00 часа в Художествената галерия.

За справки:
Иво Манов – GSM 0878 371283
Туристически информационен център – 09527/ 3156  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ