ДОГОВОР НОМЕР: BG161PO001/3.2-02/2011/022 ПРОЕКТ: ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНАЛЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ И МАРКЕТИНГ НА ДЕСТИНАЦИЯ - ОБЩИНИ ВЪРШЕЦ, БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ

ПРАЗНИК НА КУРОРТА, МИНЕРАЛНАТА ВОДА И БАЛКАНА "ВЪРШЕЦ 2011"
Уведомяваме жителите и гостите на град Вършец, че традиционният Празник на курорта, минералната вода и Балкана тази година ще се проведе от 01 до 07 август.


  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ