ДОГОВОР НОМЕР: BG161PO001/3.2-02/2011/022 ПРОЕКТ: ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНАЛЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ И МАРКЕТИНГ НА ДЕСТИНАЦИЯ - ОБЩИНИ ВЪРШЕЦ, БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ

НОВАТА МИНЕРАЛНА БАНЯ ОТВАРЯ ВРАТИ ЗА ТУРИСТИЧЕСКИ СЕЗОН 2011
Уведомяваме жителите и гостите на град Вършец, че Новата минерална баня отвори врати за активния летен сезон и ще приема посетители на 7 май (събота).


  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ