ДОГОВОР НОМЕР: BG161PO001/3.2-02/2011/022 ПРОЕКТ: ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНАЛЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ И МАРКЕТИНГ НА ДЕСТИНАЦИЯ - ОБЩИНИ ВЪРШЕЦ, БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ

Новини

ОДОБРЕН ПРОЕКТ „ОБНОВЯВАНЕ НА МЕЖДУБЛОКОВО ПРОСТРАНСТВО И ИЗГРАЖДАНЕ НА ДЕТСКА ПЛОЩАДКА В УПИ I, КВ. 72 ПО РЕГУЛАЦИОННИЯ ПЛАН НА ГРАД ВЪРШЕЦ”
Община Вършец спечели нов проект, финансиран в рамките на Националната програма „За чиста околна среда – 2018 г.“ – „Обичам природата и аз участвам“ от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда. Проектът е за обновяване на междублоково пространство и изграждане на детска площадка в УПИ І, кв. 72 по регулационния план на град Вършец, ул. „Елена Теодосиева“.
Новопроектираната детска площадка е с модерен дизайн, оборудвана е с детски съоръжения, предлагащи различни игрови компоненти, пейки, табели, както и ударопоглъщаща настилка. Всички съоръжения ще отговарят на Европейските изисквания и норми за безопасност.
Изграждането на нова детска площадка ще задоволи потребностите на децата от град Вършец за игри на открито. Децата имат необходимост от пространство за игра, естетична и добра поддържана среда, което се постига чрез изграждането на детски площадки.
Дейностите по проекта ще спомогнат за по-широкото включване на жителите в живота на общността; ще инициират устойчиви дейности на общинско ниво, ще стимулират други подобни инициативи, подобряващи природната и жизнената среда на местната общност. Обновяването на градския пейзаж, изграждането на зони за отдих и спорт ще направи курорта Вършец в още по-привлекателно и желано място за живот и почивка.


14.05.2018г.

  Виж всички новини
©2008 Община ВЪРШЕЦ