ДОГОВОР НОМЕР: BG161PO001/3.2-02/2011/022 ПРОЕКТ: ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНАЛЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ И МАРКЕТИНГ НА ДЕСТИНАЦИЯ - ОБЩИНИ ВЪРШЕЦ, БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ

Новини

ВЪРШЕЦ ОТКРИ НОВИ СПОРТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ
С официална церемония на 08.05.2018 г., кметът на община Вършец инж. Иван Лазаров откри новоизградени атракционни съоръжения в рамките на Проект № CB007.1.11.143 „Рекреативните и спортни обекти като туристически потенциал за региона” с безвъзмездната финансовата помощ на Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег - ИПП България–Сърбия, 2014-2020 г.

Община Вършец е бенефициент и водещ партньор по Проект № CB007.1.11.143 „Рекреативните и спортни обекти като туристически потенциал за региона”, а партньор от сръбска страна е Спортен център Пирот – град Пирот.

Общата цел на проекта е да допринесе за балансираното устойчиво развитие на трансграничния район Вършец-Пирот не само чрез използване на съществуващия туристически потенциал, но и чрез изграждане на нови туристически обекти, което ще повлияе положително на икономическия растеж на регионално ниво.

Проектът се реализира по договор за субсидия № РД-02-29-262/22.11.2016 г., с продължителност 18 месеца, в срок от 23.11.2016 г. до 22. 05.2018 г.

По проекта на територията на град Вършец са реализирани общо шест рекреативни и спортни обекти, а именно: атракционен „въжен парк”в парковата зона на града, две детски и една фитнес площадка в „Слънчевата градина“, фитнес площадка в парка до СБР „Свети Мина“ и скейтборд площадка до минералната чешма. Изпълнител на обектите е фирма „Джерамис Интернешънъл” ООД – гр. София.

На територията на град Пирот е изграден увеселителен „адреналин“ парк с площадки за скейтборд, детска площадка и кътове за отдих.

Проектните дейности включиха още:
• Разработване на стратегически план за подобряване предлагането на спортен туризъм в трансграничния регион Вършец-Пирот;
• Организиране на партньорски форум и обмен на опит между участниците по проекта в град Вършец;
• Семинари и изграждане на капацитет в град Пирот;
• Популяризиране на дейностите по проекта и оценка на резултатите;
• Управление на проекта.

Общата стойност на безвъзмездната финансова помощ за двата партньора е 588 460,10 евро, като проектния бюджет на община Вършец възлиза на 287 093,73 евро.

____________________________________________________________________________________ Тази публикация е създадена по Проект № CB007.1.11.143 „Рекреативните и спортни обекти като туристически потенциал за региона”, Договор No РД-02-29-262/22.11.2016. Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg - ИПП България – Сърбия, CCI No 2014TC16I5CB007. Съдържанието на публикацията е отговорност единствено на община Вършец и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.


09.05.2018г.

  Виж всички новини
©2008 Община ВЪРШЕЦ