ДОГОВОР НОМЕР: BG161PO001/3.2-02/2011/022 ПРОЕКТ: ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНАЛЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ И МАРКЕТИНГ НА ДЕСТИНАЦИЯ - ОБЩИНИ ВЪРШЕЦ, БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ

Новини

ЗА ПРЪВ ПЪТ ОНЛАЙН ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЧИСТОТАТА НА ВЪЗДУХА ВЪВ ВЪРШЕЦ
Жителите и гостите на курорта Вършец вече ще могат да се информират за състоянието и нивото на праховите частици във въздуха в централната част на града, както и да получат сведения за влажността, температурата и налягането. Данните са публично достъпни на следния интернет адрес: airtube.info

Освен моментното състояние на въздуха, на сайта могат да се видят и статистически данни от началото на активирането на измервателната станция. Устройството и поддръжката му се предоставят безвъзмездно от фирма Iphos IT solutions - ИТ компания в сферата на софтуерната разработка и предоставянето на цялостни ИТ услуги.

По този начин се разширява диапазонът на рекламиране на чистия въздух във Вършец, което е крачка напред в предоставянето на туристическия продукт и предпоставка да се повиши нивото на посещаемост в курорта.

Благовест ДРАГИЕВ


21.03.2018г.

  Виж всички новини
©2008 Община ВЪРШЕЦ