БЕЗПЛАТНИ АВТОБУСНИ ЛИНИИ ОТ 14.09.2015 г.
ДОГОВОР НОМЕР: BG161PO001/3.2-02/2011/022
ПРОЕКТ "ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНАЛЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ И МАРКЕТИНГ НА ДЕСТИНАЦИЯ - ОБЩИНИ ВЪРШЕЦ, БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ"

Новини

В СЕЛО СПАНЧЕВЦИ ИЗГРАЖДАТ МОДЕРНА ОВЦЕФЕРМА ПО ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТ
С ритуал „Първа копка“, проведен на 10.01.2018 г. бе даден официален старт на строително-ремонтните работи по проект “Изграждане на животновъдна ферма за отглеждане на овце и техните приплоди в землището на с.Спанчевци, общ.Вършец, обл. Монтана“, изпълняван от фирма „Монт 7 Агро“ ООД – гр. Монтана.

Проектът се финансира от „Подмярка 4.1 „Развитие на селските стопанства“ от Мярка 4 „Инвестиции в материални активи“, от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-20120 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

На церемонията присъстваха кметът на община Вършец инж. Иван Лазаров, кметът на с. Спанчевци Емил Иванов, представители на инвеститора „Монт 7 Агро“ ЕООД, Илиян Цветков – управител на фирмата-изпълнител, директорът на Първа инвестиционна банка - клон Монтана Георги Георгиев.

Свещениците отец Николай и отец Емил от храм „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Монтана отслужиха тържествен водосвет.

Проектът предвижда изграждане и оборудване на овцеферма по европейски модел, която ще бъде разположена в местността „Селището“ край с. Спанчевци, на площ от 15 дка.

Бизнес-планът включва първоначалното закупуване на 350 броя млечни овце от израелската порода Асаф, като на петата година броят им ще достигне 1100.
Производствената програма предвижда производството на 455 тона овче мляко средногодишно за вътрешния пазар.
Ще бъдат създадени 11 нови работни места.

Стойността на проекта е 1 953 887,09 лв., от които безвъзмездната финансова помощ е в размер на 1 172 332,24 лв.

Изпълнител на обекта е строителната фирма „Инекс Трейд“ ЕООД – гр. Враца.

Срокът за изпълнение на проекта е 36 месеца, като се предвижда той да приключи на 31.07. 2020 г.

Евелина ГЕОРГИЕВА


11.01.2018г.

  Виж всички новини
©2008 Община ВЪРШЕЦ