БЕЗПЛАТНИ АВТОБУСНИ ЛИНИИ ОТ 14.09.2015 г.
ДОГОВОР НОМЕР: BG161PO001/3.2-02/2011/022
ПРОЕКТ "ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНАЛЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ И МАРКЕТИНГ НА ДЕСТИНАЦИЯ - ОБЩИНИ ВЪРШЕЦ, БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ"

Новини

ОТКРИХА ДВЕ НОВИ ДЕТСКИ ПЛОЩАДКИ В СЛЪНЧЕВАТА ГРАДИНА НА ВЪРШЕЦ
С официална церемония и водосвет, отслужен от свещеноиконом Петко Балджиев, на 21.11.2017 г. – Деня на християнското семейство и младеж, зам.-кметът на община Вършец Петър Стефанов и областният управител на област Монтана Росен Белчев откриха две нови детски площадки в „Слънчевата градина“ на град Вършец.

На събитието присъстваха представители на партньорската организация по проекта – „Спортен център Пирот“-Сърбия, на фирмата-изпълнител на обектите, на регионални и местни електронни и печатни медии, служители от Общинска администрация и граждани.

Детските площадки са изградени в рамките на Проект № CB007.1.11.143 „Рекреативните и спортни обекти като туристически потенциал за региона”, изпълняван от Община Вършец с безвъзмездната финансовата помощ на Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег - ИПП България–Сърбия, 2014-2020 г.

Новоизградените детски площадки са с модерен дизайн, оборудвани са с детски съоръжения, предлагащи различни игрови компоненти, пейки, табели, както и ударопоглъщаща настилка. Всички съоръжения отговарят на европейските изисквания и норми за безопасност.

Община Вършец е бенефициент и водещ партньор по проекта, а партньор от сръбска страна е Спортен център Пирот – град Пирот. Общата цел на проекта е да допринесе за балансираното устойчиво развитие на трансграничния район Вършец - Пирот не само чрез използване на съществуващия туристически потенциал, но и чрез изграждане на нови туристически обекти, което ще повлияе положително на икономическия растеж на регионално ниво.

В рамките на проекта, на територията на град Вършец ще бъдат реализирани шест нови обекта: атракционен „въжен парк”, две детски площадки, две фитнес-площадки и скейтборд площадка на открито.
Избраният изпълнител на обектите е фирма „Джерамис Интернешънъл” ООД – гр. София.

Общата стойност на проекта за безвъзмездна финансова помощ е 588 460,10 евро, като проектният бюджет на община Вършец е 287 093,73 евро.

Евелина ГЕОРГИЕВА

___________________________________________________________
Тази публикация е създадена по Проект № CB007.1.11.143 „Рекреативните и спортни обекти като туристически потенциал за региона”, Договор No РД-02-29-262/22.11.2016. Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег - ИПП България – Сърбия, CCI No 2014TC16I5CB007. Съдържанието на публикацията е отговорност единствено на община Вършец и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.


21.11.2017г.

  Виж всички новини
©2008 Община ВЪРШЕЦ