БЕЗПЛАТНИ АВТОБУСНИ ЛИНИИ ОТ 14.09.2015 г.
ДОГОВОР НОМЕР: BG161PO001/3.2-02/2011/022
ПРОЕКТ "ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНАЛЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ И МАРКЕТИНГ НА ДЕСТИНАЦИЯ - ОБЩИНИ ВЪРШЕЦ, БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ"

Новини

ВЪРШЕЦ Е ДОМАКИН НА СЪВМЕСТНО ЗАСЕДАНИЕ НА РЕГИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОН
На 26 и 27 октомври в гр. Вършец се проведе съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие (РСР) на Северозападен район (СЗР).

В заседанието взеха участие представители на министерства, областните управители на областите Видин, Монтана, Враца, Плевен и Ловеч, кметове на общини от петте области, ръководители на областни информационни центрове.

Заседанието беше открито и ръководено от г-н Росен Белчев - председател на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район и областен управител на област Монтана.

Пред участниците в заседанието бе представен и предложен за обсъждане проект на Междинна оценка на Регионалния план за развитие за периода 2014-2020 г.

Програмата и приоритети на Министерството на туризма по отношение състоянието и развитието на туристическите обекти на територията на Северозападен регион, приоритети по отношение на социалната политика, провеждана на територията на региона и приоритетите в сферата на образованието и дуалното обучение бяха едни от главните теми на форума.

Бе представена информация за напредъка по отношение на дейностите, свързани с инфраструктурно подобряване (разширяване и изграждане на 4-лентов път по трасето на Републикански път І-1 /Е79/и обсъден пакет от предложения на областните управители на областите от СЗР по отношение рехабилитацията на второкласната и третокласната пътна мрежа в района.

Кметовете на общините Чупрене и Вършец – Ваньо Костин и инж. Иван Лазаров, представиха пред участниците във форума значими проекти, свързани с подобряване на инфраструктурата и възможностите за привличане на туристи на територията на Северозападен регион.

Участниците в срещата изслушаха доклад от ръководителите на петте областни информационни центъра относно усвоените средства по отделните Оперативни програми на ЕС на територията на областите в СЗР за периода 2007-2013 г., както и актуална информация за периода 2014-2020 г. към настоящия момент.

Участващите в заседанието получиха и информация относно възможностите за финансиране по линия на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм за периода 2014 – 2020 г., напредък в процеса на одобрение на концепциите, определени посредством Меморандумите за разбирателство между България и страните-донори и какви са индикативните срокове за обявяване на покани и за набиране на предложения.

Евелина ГЕОРГИЕВА


27.10.2017г.

  Виж всички новини
©2008 Община ВЪРШЕЦ