БЕЗПЛАТНИ АВТОБУСНИ ЛИНИИ ОТ 14.09.2015 г.
ДОГОВОР НОМЕР: BG161PO001/3.2-02/2011/022
ПРОЕКТ "ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНАЛЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ И МАРКЕТИНГ НА ДЕСТИНАЦИЯ - ОБЩИНИ ВЪРШЕЦ, БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ"

Новини

ОБЩИНА ВЪРШЕЦ БЕ ДОМАКИН НА РАБОТНО ПОСЕЩЕНИЕ ЗА ОБМЯНА НА ОПИТ МЕЖДУ БЪЛГАРИЯ И КИРГИЗСТАН
На 29 септември Община Вършец бе домакин на работно посещение за обмяна на опит в България на представители на централната власт, общини и неправителствени организации от Киргизстан. Съставът на делегацията включваше 11 човека, между които 5 кметове на общини.

Основната цел на работната среща бе запознаване с опита на България в областите: изграждане и управление на комуналната инфраструктура, управление на битовите отпадъци, В и К сектор, зелени системи и публични места за отдих на гражданите.

Делегацията от Киргизстан посети няколко общини от различни райони на страната ни, а поканата е на Фондацията за реформа в местното самоуправление и е в рамките на проект „Повишаване качеството на услугите в публичния сектор“, изпълняван от HELVETAS Swiss Intercooperation and Development Policy Institute, финансиран от Швейцарската агенция за развитие на сътрудничеството.

Към Вършец е проявен специален предварителен интерес от страна на участниците, затова общината ни е избрана от тях като дестинация.

Представителната делегация се срещна с кмета на община Вършец инж. Иван Лазаров, запозна се с инфраструктурните и социалните проекти, реализирани от община Вършец, разгледа природните и туристически забележителности на града и присъства на публичното обсъждане на отчета на бюджета на общината за 2016 г.

Гостите бяха изключително впечатлени от красотата и природните дадености на Вършец, от многото зелени площи, от активната работа на Общинската администрация по европейски проекти и постигнатите резултати.

Киргизските представители на централната и местната власт охарактеризираха община Вършец като една от водещите в България в областта на зелените системи, изграждането и поддържането на парковите пространства и публичните места за отдих на жителите и посетителите, в управление на комуналната инфраструктура.

Евелина ГЕОРГИЕВА


04.10.2017г.

  Виж всички новини
©2008 Община ВЪРШЕЦ