БЕЗПЛАТНИ АВТОБУСНИ ЛИНИИ ОТ 14.09.2015 г.
ДОГОВОР НОМЕР: BG161PO001/3.2-02/2011/022
ПРОЕКТ "ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНАЛЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ И МАРКЕТИНГ НА ДЕСТИНАЦИЯ - ОБЩИНИ ВЪРШЕЦ, БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ"

Новини

ПОТУШЕН ГОРСКИ ПОЖАР В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ГОРНА БЕЛА РЕЧКА
На 24.09.2017 г. поради небрежно боравене с открит огън, възниква пожар в землището на с. Горна Бела речка, община Вършец, област Монтана, в местността "Гуньов дол".

Гори борова гора, мястото е силно пресечен планински терен, с множество нападала и суха дървесна маса.

На помощ са изпратени доброволци от „Доброволно формирование“ – Вършец в състав: Антон Тошев, Георги Аврамов, Емил Истатков и Венцислав Младенов, които гасят заедно с пожарникарите от ПУ на ПБЗН – Вършец и служители от Държавно горско стопанство – Берковица. На помощ се отзовава и д-р Пламен Димов, който живее в с.Горна Бела речка.
Гасенето продължава и на 25.09.2017 г., като към 20,00 ч. пожарът е локализиран и потушен.

Кметът на община Вършец инж.Иван Лазаров изказва лична и служебна благодарност на всички, взели участие в потушаването на пожара.

Георги АВРАМОВ


26.09.2017г.

  Виж всички новини
©2008 Община ВЪРШЕЦ