ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ 2017
БЕЗПЛАТНИ АВТОБУСНИ ЛИНИИ ОТ 14.09.2015 г.
ДОГОВОР НОМЕР: BG161PO001/3.2-02/2011/022
ПРОЕКТ "ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНАЛЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ И МАРКЕТИНГ НА ДЕСТИНАЦИЯ - ОБЩИНИ ВЪРШЕЦ, БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ"

ПОЖАРО-ТАКТИЧЕСКО УЧЕНИЕ
На 23.06.2017 г. Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на неселинието“ – гр. Монтана проведе пожаро-тактическо учение на тема: „Пожарогасене и извършване на спасителни дейности в МБАЛ „д-р Стамен Илиев“ гр.Монтана", което се осъществи съвместно със силите и средствата на Единната спасителна система.

В учението взеха участие и представители от община Вършец: Георги Аврамов, Емил Истатков, Емил Найденов, Венцислав Младенов и Яким Якимов - доброволци от „Доброволно формирование“ (рег. № М-111-01) към Община Вършец.

По време на учението бяха показани различни техники за пожарогасене и евакуация на пострадали, а също така бе представена и новата техника, с която разполага РД на ПБЗН – Монтана.

Георги АВРАМОВ


23.06.2017г.

  Виж всички новини
©2008 Община ВЪРШЕЦ