ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ 2017
БЕЗПЛАТНИ АВТОБУСНИ ЛИНИИ ОТ 14.09.2015 г.
ДОГОВОР НОМЕР: BG161PO001/3.2-02/2011/022
ПРОЕКТ "ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНАЛЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ И МАРКЕТИНГ НА ДЕСТИНАЦИЯ - ОБЩИНИ ВЪРШЕЦ, БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ"

ПЕТИ МЕЖДУНАРОДЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ "ПЪСТРА ОГЪРЛИЦА" - ВЪРШЕЦ 2017
Община Вършец организира V– ти Международен фолклорен фестивал "Пъстра огърлица- Вършец 2017".

Програма на фестивала:

03.06.2017 г. (събота)
10.00 часа – Дефиле на участниците
10.30 часа – Откриване на V– тия Международен фолклорен фестивал "Пъстра огърлица- Вършец 2017" и концертна програма на участниците.

04.06.2017 г. (неделя)
10.00 часа – Дефиле на участниците
10.30 часа – Концертна програма на участниците в V- тия Международен фолклорен фестивал "Пъстра огърлица- Вършец 2017" и закриване на Фестивала.

УЧАСТИЕ НА СЪСТАВИТЕ ВЪВ ФЕСТИВАЛНАТА ПРОГРАМА:

03.06.2017 г. (събота)
1. Духов оркестър „Дефилир“ при СУ “Ив. Вазов“ - гр. Вършец
2. Танцов състав „Северняче“ при СУ “Ив. Вазов“ - гр. Вършец
3. Детски танцов ансамбъл „Пъстрина“ - гр. Монтана при VІ –то СУ „Отец Паисий“
4. „Брецлованек“ - гр. Брецлав - Чехия
5. Група за автентичен фолклор при НЧ “Нива-1898“ - с. Балван, община Велико Търново
6. КУД - Соко баня - Сърбия
7. Фолклорен клуб „Усмивка“ при НЧ „Иван Вазов 1872“ - гр.Берковица
8. Детски танцов ансамбъл „Пъстрина“ - гр. Монтана при VІ –то СУ „Отец Паисий“
9. Ансамбъл към Дом на културата – гр. Пирот - Сърбия
10. Танцов състав „Дортикум“ при НЧ “Съзнание-1927“ – с. Връв
11. „Брецлованек“ - гр. Брецлав - Чехия
12. Детски танцов състав „Гъмзичка“ при НЧ „Земеделец“- с. Ново село, община Ново село, област Видин
13. Ансамбъл към Дом на културата – гр. Пирот - Сърбия
14. Детска танцова школа към Представителен фолклорен ансамбъл „Вратица“ при НЧ “Просвета 1869“ - гр. Враца
15. КУД - Соко баня, Сърбия

04.06.2017 г. (неделя)
1. Духов оркестър „Дефилир“ при СУ “Ив. Вазов“ - гр. Вършец
2. Танцов състав „Северняче“ при СУ “Ив. Вазов“ - гр. Вършец
3. Фолклорна асоциация „Пазин“- Хърватия
4. Танцов състав „Арчарица“ при НЧ „Образование – 1898“ - с. Арчар
5. Танцов център „Аванте“ – гр. Житомир, Украйна
6. „Децата на Дунавци“ при НЧ “Светлина 1922“ - гр. Дунавци, област Видин
7. КУД - Соко баня, Сърбия
8. Група за автентичен фолклор при НЧ “Хлевенец- 1919“ с . Хлевене, община Ловеч
9.Ансамбъл към Дом на културата – гр. Пирот, Сърбия
10.Детска танцова школа към представителен фолклорен ансамбъл „Вратица“При НЧ “Просвета 1869“ - гр. Враца
11. Ансамбъл към Дом на културата – гр. Пирот, Сърбия
12.Група за народни танци „Здравец“ - с. Спанчевци, община Вършец
13. КУД - Соко баня, Сърбия


23.05.2017г.

  Виж всички новини
©2008 Община ВЪРШЕЦ