Новини

ПРЕДСТОЯЩИ СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ НА УЛИЦИ И ПЪТИЩА В ГРАД ВЪРШЕЦ
Общинска администрация Вършец уведомява жителите и гостите на град Вършец, че стартират строително-монтажни дейности по реконструкция и рехабилитация на общинската пътна мрежа, както следва:

І. От 3 юни 2019 г.:
По проект на община Вършец „Реконструкция и рехабилитация на част от общинската пътна мрежа в община Вършец - общински път MON 1092 /III - 812/ Вършец - кв.Заножене - Спанчевци /III - 812/ и общински път MON 3097 /MON1092/ кв. Заножене – м. Водопада”, финансиран от Програмата за развитие на селските райони (2017-2020 г.):

1. Общински път MON 1092 /III - 812/ Вършец - кв. Заножене - Спанчевци /III - 812/ от км 0+000 до км 6+175 (ул. "Серафим Георгиев", ул. "Зелени дел" до гробището и част от ул. "Пета" и ул. "Шеста" в с. Спанчевци);
2. Общински път MON 3097 /MON1092/ кв. Заножене – м. „Водопада“ от км 0+000 до км 1+835 (от центъра на кв. Заножене до м. Водопада).

ІІ. От 10 юни 2019 г.:
По инвестиционната програма на Община Вършец за 2019 г.:

1. Ул. "Д-р Константин Пенев" - от ул. "Република" до ул. "Серафим Георгиев);
2. Ул. "Архитект Нешев" - от ул. "Република" до ул. "Серафим Георгиев);
3. Ул. "Алеко Константинов";
4. Ул. "Иван Вазов";
5. Ул. "Трети март";
6. Ул. "Георги Д. Истатков" - от ул. "Република" до ул. "Явор";
7. Ул. "Явор" - от ул. "23 септември" до ул. "Георги Д. Истатков";
8. Ул. "23 септември" - от ул. "Република" до ул. "Явор".


27.05.2019 г.

  Виж всички новини
©2008 Община ВЪРШЕЦ