Новини

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТОБЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ ЗА 2019 ГОДИНА
Публичното представяне на проекта за бюджет на община Вършец за 2019 г. се проведе на 28.01.2019 г. в Конферентната зала на СПА хотел „Съни Гардън”.

На представянето и обсъждането на бюджета присъстваха кметът на общината инж. Иван Лазаров, председателят на Общинския съвет инж. Анатоли Димитров, зам.-кметът Петър Стефанов, Олга Яничкова - зам.-председател на ОбС, служители от Общинска администрация, кметове на кметства, представители на бизнеса и неправителствени организации, граждани.

Кметът на общината инж. Иван Лазаров направи мултимедийна презентация на проектобюджета, в която бе представена рамката на бюджета, инвестиционната програма на общината, проектите, финансирани по Европейски програми, които ще се изпълняват през 2019 г.

Финансовата рамка на бюджета е в размер на 7 857 000 лв. , като от държавната хазна Вършец ще получи 4 028 546 лева. Това е най-широката до сега рамка на бюджета за цялата най-нова история на общината, подчерта кметът Лазаров.

Според кмета Бюджет 2019 е един добре балансиран, реалистичен и изпълним бюджет. В него има разчетени средства за ремонти и социални разходи.
„Постарали сме се да запазим всички публични услуги, предоставяни до сега от общината и функционирането на всички дейности, финансирани от общинския бюджет», допълни градоначалникът.

За да задържи младите хора, общинската управа от години плаща и по 500 лева за новородено дете.

Ще продължи субсидирането на спортните и пенсионерските клубове в общината.

През 2019 г. не се предвижда увеличаване на таксата за битови отпадъци. Ръководството на общината вече седма поредна година прави всичко възможно за запазване на таксата, като за целта дейността се дофинансира от общинския бюджет. За година дотирането достига до 360 000 лева, което за малка община като Вършец е почти непосилно. 80% е събираемостта на таксата битови отпадъци за миналата 2018 г. През 2019 г. с цел оптимизирането на разходите по сметосъбирането и сметоизвозването, ще се подобри разделно събиране на отпадъците.

Инвестиционната програма на Общината за 2019 г. е доста амбициозна и за втора поредна година целевите средства са на стойност над 1 млн. лева, като за тази година са предвидени 1 146 885 лева. Средствата са за подмяна на водопроводи, тротоари и асфалт на 8 улици. Още 8 улици в града ще бъдат ремонтирани с европейски пари. По различни проекти, за които Общината е сключила договори и ще изпълнява през 2019 г. по Европейски програми, във Вършец ще влязат близо 6 млн. лева.

Над 70 хиляди лева е предвидила общината за културните събития през 2019 г. Местната управа разчита да привлече повече туристи и чрез фестивалите и културните прояви в града, сред които са утвърдените вече Национален преглед на духовите оркестри и мажоретни състави, Международния фолклорен фестивал „Пъстра огърлица“ и Празника на курорта, минералната вода и Балкана. Предвидени са суми и за провеждане на фолклорните фестивали в селата от общината.

Близо 38 хиляди лева са събрани от туристически данък през 2018 г., което означава, че повече от 40 хиляди туристи са посетили Вършец

Планираната сума от туристически данък за 2019 г. е 40 000 лева.

Очакванията на администрацията са бюджетът на община Вършец за 2019 година да бъде изпълнен на 95 %.

Евелина ГЕОРГИЕВА


30.01.2019 г.

  Виж всички новини
©2008 Община ВЪРШЕЦ