ДОГОВОР НОМЕР: BG161PO001/3.2-02/2011/022 ПРОЕКТ: ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНАЛЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ И МАРКЕТИНГ НА ДЕСТИНАЦИЯ - ОБЩИНИ ВЪРШЕЦ, БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ

Новини

ОБУЧЕНИЕ НА ДОБРОВОЛНИТЕ ФОРМИРОВАНИЯ ПРИ КРИЗИСНИ СИТУАЦИИ
От 19 до 21 ноември 2018 г. в Учебен център на Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" – Монтана се проведе обучение на „Доброволни формирования“ от областите Монтана и Видин, организирано от Консорциум „ДИКОН-БЧК“.

Тема на занятието бе „Реакции при наводнение и последвали кризи“.

В тридневното обучение взеха участие 7 доброволци от Доброволно формирование – Вършец: Антон Тошев, Георги Аврамов, Иван Василев, Емил Найденов, Емил Истатков, Венислав Младенов и Пламен Иванов.

Първият ден бе за теоретични знания, а през останалите дни бе наблегнато на практическата подготовка. Доброволците получиха ценни знания от професионални обучители за поведение, действия и спасяване на пострадали при възникване на наводнения и критични ситуации, вследствие на заливане на обширни територии.

Доброволците от различните формирования обмениха ценна информация и споделиха добри практики за своите действия при възникване на различни бедствени ситуации, в които са взели участие.

Георги АВРАМОВ


23.11.2018 г.

  Виж всички новини
©2008 Община ВЪРШЕЦ