ДОГОВОР НОМЕР: BG161PO001/3.2-02/2011/022 ПРОЕКТ: ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНАЛЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ И МАРКЕТИНГ НА ДЕСТИНАЦИЯ - ОБЩИНИ ВЪРШЕЦ, БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ

Новини

"ЕВРОПЕЙСКИ ДЕН БЕЗ ЗАГИНАЛИ НА ПЪТЯ – EDWARD"
За трета поредна година по инициатива на Европейската мрежа на службите на пътна полиция - ТИСПОЛ, в рамките на Европейската седмица на мобилността, сред страните-членки на мрежата и нейните партньори се осъществява проектът „# Project EDWARD" (European Day Without A Road Death) с наименование за Република България Операция „Европейски ден без загинали на пътя – EDWARD“.

Проектът е подкрепен от Европейската комисия като през 2018 г. е планирано операцията да се проведе на 19 септември, а целта е в този ден да няма загинали при пътни инциденти.

Като пълноправен член на ТИСПОЛ Министерството на вътрешните работи прие поканата на Европейската мрежа на службите на пътна полиция за участие на страната ни в проекта EDWARD. Мотото на операцията за Република България за 2018 г. е „Безопасни мобилни комбинации за живот“ и е в контекста на темата на Европейската седмица на мобилността (16-22 септември 2018 г.) „Мултимодалност“ с мото „Комбинирай, движи се! “. За главен координатор по изпълнението на операцията за страната ни е определена Главна дирекция „Национална полиция“.

От МВР е създадена организация и за партньори на операцията са поканени министерства, държавни и изпълнителни агенции, областните управители, обшините чрез Националното сдружение на общините в Република България, омбудсманът на Република България, регионални управления на образованието, агенции, представители на различии професионални и браншови организации, неправителствени организации, фондации, спортни клубове, детски градини, училища, университети, медии - телевизионни, радио, печатни, електронни, популярни личности и други традиционни партньори на операцията, заявявали официално ангажираността си към EDWARD.

Към момента на страницата на EDWARD е активен т.нар. „брояч“ на деня, отчитащ оставащите дни до 19 септември. Идеята е в периода преди операцията всички участници в движението по пътищата да помислят дори само за няколко минути за рисковете, с които се сблъскват; за рисковете, на които може да изложат останалите участници; и за това как самите те може да допринесат за намаляването на рисковете на пътя. Поощрява се всяка дейност, която насърчава културата за пътна безопасност и се препоръчва дейностите да бъдат част от Дните за пътна безопасност. Призивът е в детските и учебните заведения, институциите и организациите чрез семинари, конференции, състезания и други форми да се разпространяват и активизират информации и дейности за повишаване вниманието при движение по пътищата.

В тази връзка ТИСПОЛ предлага желаещите хора, организации, институции и представители на различните браншове и техните структури:
- да се регистрират като партньори на адрес: http://roadsafetydays.eu;
- да участват във фотоконкурс на ТИСПОЛ във връка с EDWARD, като изпратят 3 от своите най-добри фотографии до 19 октомври 2018 г. на адрес: MOVE-ROAD-SAFTY-DAYS@ec.europa.eu. Отличените снимки ще бъдат представени от Европейската комисия и победителят ще бъде поканен на следващите награди по пътна безопасност, организирани от комисията;
- да дадат обещание за пътна безопасност, като попълнят формата на адрес http://рrojectedward.eu;
- да вземат участие в кампанията чрез социалните мрежи (#ProjectEDWARD –Twitter, Facebook, Instagram и др.)

ОТ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ на МВР МОНТАНА


17.09.2018 г.

  Виж всички новини
©2008 Община ВЪРШЕЦ