ДОГОВОР НОМЕР: BG161PO001/3.2-02/2011/022 ПРОЕКТ: ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНАЛЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ И МАРКЕТИНГ НА ДЕСТИНАЦИЯ - ОБЩИНИ ВЪРШЕЦ, БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ

Новини

ЕВРОПЕЙСКА СЕДМИЦА НА МОБИЛНОСТТА
Европейска седмица на мобилността“ се провежда всяка година в периода 16-22 септември с подкрепата на Европейската комисия и Генерална дирекция „Мобилност и транспорт“.

В основата на кампанията е заложен принципът за насърчаване използването на устойчиви транспортНи алтернативи при придвижване.

Кампанията дава възможност на местната власт да промотира умното придвижване сред населението, възможностите за подобряване на качеството на въздуха и шумовото замърсяване, които са фактори за по-добро качество на живот.

"Европейска седмица на мобилността 2018" отбелязваме с темата "Мултимодалност", под мотото "Комбинирай, движи се!".


12.09.2018г.

  Виж всички новини
©2008 Община ВЪРШЕЦ