БЕЗПЛАТНИ АВТОБУСНИ ЛИНИИ ОТ 14.09.2015 г.
ДОГОВОР НОМЕР: BG161PO001/3.2-02/2011/022
ПРОЕКТ "ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНАЛЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ И МАРКЕТИНГ НА ДЕСТИНАЦИЯ - ОБЩИНИ ВЪРШЕЦ, БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ"

Новини

МАРШРУТ ЕКО РАЛИ „БЪЛГАРИЯ 2018“

28.07.2018 г. /събота/

от 11:56 ч. до 12:25 ч. – Пристигане на участниците на паркинга пред хотел „Съни Гардън“

от 12:30 ч. до 17:00 ч. – Зареждане на автомобилите

от 17:00 ч. до 18:55 ч. – Обиколка по маршрут: гр. Вършец – с. Спанчевци – гр. Берковица – с. Боровци - с. Замфирово – с. Пърличево – с. Стояново – с. Долно Озирово – гр. Вършец;

29.07.2018 г. /неделя/

от 09:00 ч. до 14:45 ч. - Обиколка по маршрут: гр. Вършец – с. Долно Озирово – с. Стояново - с. Пърличево - с. Замфирово – с. Боровци - гр. Берковица - с. Спанчевци - гр. Вършец.

14:45 ч. – Отпътуване на участниците за гр. София през с. Долна Бела Речка и с. Горна Бела Речка27.07.2018г.

  Виж всички новини
©2008 Община ВЪРШЕЦ