2017
14.09.2015 .
: BG161PO001/3.2-02/2011/022
" - , "

.


23.08.1965 .

. . . . , , .
.
, 2007 - 2011 . 2010 .
, .


:
.: 09527/22-22, . 23
-e: sekretar_varshets@abv.bg
2008