БЕЗПЛАТНИ АВТОБУСНИ ЛИНИИ ОТ 14.09.2015 г.
ДОГОВОР НОМЕР: BG161PO001/3.2-02/2011/022
ПРОЕКТ "ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНАЛЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ И МАРКЕТИНГ НА ДЕСТИНАЦИЯ - ОБЩИНИ ВЪРШЕЦ, БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ"
  Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация


  Приложение 1


  Приложение 2


  Приложение 3


  Приложение 4


  Приложение 5


  Списък на информациите, класифицирани като служебна тайна.


  Заповед служебна тайна.


©2008 Община ВЪРШЕЦ