ДОГОВОР НОМЕР: BG161PO001/3.2-02/2011/022 ПРОЕКТ: ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНАЛЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ И МАРКЕТИНГ НА ДЕСТИНАЦИЯ - ОБЩИНИ ВЪРШЕЦ, БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ
ИЗБОРИ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

  УКАЗ № 53 ОТ 19.03.2019 г.

  ЗАПОВЕД № 109/26.03.2019 г. ОТНОСНО: Образуване на избирателни секции за провеждане на изборите за Европейски парламент от Република България на 26 май 2019 г.

  ЗАПОВЕД № 115 гр.Вършец, 03.04.2019 г. ОТНОСНО: Определяне местата за обявяване на избирателните списъци

  ПОКАНА за консултации за състава на СИК

  ЗАПОВЕД агитационни материали

  СЪОБЩЕНИЕ относно избори за членове на Европейския парламент

  ЗАПОВЕД № 142 гр.Вършец, 23.04.2019 г. ОТНОСНО: Гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването в изборите за членове на Европейския парламент

  РАЗЯСНИТЕЛНА КАМПАНИЯ НА ЦИК (видеоклипове за правата и задълженията на гражданите)

  РАЗЯСНИТЕЛНА КАМПАНИЯ НА ЦИК (ВИДЕОКЛИП ЗА МАШИННО ГЛАСУВАНЕ)

  ПОКАНА за консултации за определяне на състава на СИК в СБР "Св.Мина"

  ЗАПОВЕД № 156 за образуване на ПСИК

  СПИСЪК на заличените лица от избирателните списъци в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. (чл.39, ал.1 от ИК)

  ЗАПОВЕД №170 "Забрана алкохол"

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I ЗА ГЛАСУВАНЕ ЗА ЕВРОПАРЛАМЕНТ ПО СЕКЦИИ
ПОМОЩ: Ако не знаете в коя избирателна секция трябва да гласувате, можете да използвате формата за търсене. След коректно въвеждане на трите имена в съответните полета на кирилица, формата ще върне номерата на секциите, в които са намерени избиратели с тези имена или съобщение, че името не е намерено.
Име
Презиме
Фамилия

Въведете трите имена за търсене.
  Секция №1
гр.Вършец,
ул."Дончо Станчев" №16а (бившето начално училище)
  Секция №2
гр.Вършец,
ул."Дончо Станчев" №16а (бившето начално училище)
  Секция №3
гр.Вършец,
ул."Република" №94 (читалище "Хр. Ботев 1900")
  Секция №4
гр.Вършец,
ул."Христо Ботев" №44 (пенсионерския клуб/БКС)
  Секция №5
гр.Вършец,
ул."Иван Асен II" №19 (СОУ "Иван Вазов")
  Секция №6
гр.Вършец,
ул."Иван Асен II" №19 (СОУ "Иван Вазов")
  Секция №7
гр.Вършец,
кв.Заножене ул."Република" №191 (читалище "Пробуда")
  Секция №8
гр.Вършец,
кв.Заножене ул."Република" №191 (читалище "Пробуда")
  Секция №9
с. Спанчевци и Клисурски манастир
ул."Георги Димитров" №21 (сградата на Кметството)
  Секция №10
с. Долна Бела Речка,
ул."Първа" №31 (сградата на Кметството)
  Секция №11
с. Горна Бела Речка,
ул."Първа" №63 (сградата на Кметството)
  Секция №12
с. Долно Озирово,
ул."Първа" №55 (сградата на училището/киносалона)
  Секция №13
с. Горно Озирово,
ул."Васил Левски" №27 (сградата на Кметството)
  Секция №14
с. Стояново,
ул."Първа" №6 (сградата на Кметството)
  Секция №15
с. Черкаски,
ул."Христо Ботев" №78 (сградата на Кметството)
  Секция №16
с.Драганица,
ул."Първа" №44 (сградата на Кметството)
©2008 Община ВЪРШЕЦ