БЕЗПЛАТНИ АВТОБУСНИ ЛИНИИ ОТ 14.09.2015 г.
ДОГОВОР НОМЕР: BG161PO001/3.2-02/2011/022
ПРОЕКТ "ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНАЛЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ И МАРКЕТИНГ НА ДЕСТИНАЦИЯ - ОБЩИНИ ВЪРШЕЦ, БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ"Община Вършец

Адрес: 3540 гр. Вършец, област Монтана бул. “България” № 10
e-mail: admin_varshetz@mail.bg
тел.: 09527/22-22, 20-02, 0875 328 951 - централа
факс: 09527/23-23
©2008 Община ВЪРШЕЦ