: BG161PO001/3.2-02/2011/022 : - ,


-09.10.1974 .

. . .
. , .
.
, .

:
.: 09527/22-22, . 20
-: petar.stefanov74@abv.bg

: 11 12 .
2008