ДОГОВОР НОМЕР: BG161PO001/3.2-02/2011/022 ПРОЕКТ: ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНАЛЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ И МАРКЕТИНГ НА ДЕСТИНАЦИЯ - ОБЩИНИ ВЪРШЕЦ, БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧАПРОФИЛ НА КУПУВАЧА НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ В SOP.BG


©2008 Община ВЪРШЕЦ