ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ 2017
БЕЗПЛАТНИ АВТОБУСНИ ЛИНИИ ОТ 14.09.2015 г.
ДОГОВОР НОМЕР: BG161PO001/3.2-02/2011/022
ПРОЕКТ "ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНАЛЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ И МАРКЕТИНГ НА ДЕСТИНАЦИЯ - ОБЩИНИ ВЪРШЕЦ, БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ"

       ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА И ТУРИЗЪМ

          

През учебната 1949/50 г. е разкрит Дом за деца и юноши “Д.Д.Станчеви ” от І до ХІ клас приютил сираци от войната и деца от социално слаби семейства. По-късно той става Климатично училище за деца болни от ревматизъм и сърдечно съдови заболявания от І до VІІІ клас. През 1970 /71г. се открива горен курс, а от учебната 1973/74г. са настанени 50 деца болни от диабет. В следващата 1974/75г. горният курс се трансформира в Оздравителен икономически техникум с 4 годишен курс на обучение. От 2002г. ОИТ се преименува в Оздравителна професионална гимназия по икономика и обучението е от ІХ до ХІІІ клас. От 2008 г. училището е преструктурирано в Професионална гимназия по икономика и туризъм за подготовка на кадри в областта на икономиката и туризма. Училището разполага с пансион, медицински кабинети и компютърни зали за обучение.

 

 

горе   
©2008 Община ВЪРШЕЦ