ДОГОВОР НОМЕР: BG161PO001/3.2-02/2011/022 ПРОЕКТ: ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНАЛЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ И МАРКЕТИНГ НА ДЕСТИНАЦИЯ - ОБЩИНИ ВЪРШЕЦ, БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ

      ГРАДСКА ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ

          

Градската художествена галерия разполага с 664 платна и 27 скулптури от дърво, глина и гипс. Фондът на галерията се набира от дарения, направени от участниците в пленери по изкуства,фотоизложби и други частни изложения. Експонатите на местни и чужди творци най-често отразяват красивата природа на района.

 

 

©2008 Община ВЪРШЕЦ