ДОГОВОР НОМЕР: BG161PO001/3.2-02/2011/022 ПРОЕКТ: ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНАЛЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ И МАРКЕТИНГ НА ДЕСТИНАЦИЯ - ОБЩИНИ ВЪРШЕЦ, БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ

       "МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР - ВЪРШЕЦ" ЕООД

          

ВРИД Управител на Медицинския ценър е д-р Светослав Чернин.
Ценърът извършва медико-консултативна дейност и процедури в областта на извънболничната помощ. Разполага с клинична лаборатория, рентгенова лаборатория, физиотерапия, детски кабинет.
В "Медицински цнтър - Вършец" работят лекари-специалисти: педиатър, ото-рино-ларинголог, физиотерапевт, рентгенолог и клиничен лекар, а така също специалисти: клиничен лаборант, рентгенов лаборант и медицинска сесра.


          

 

 

©2008 Община ВЪРШЕЦ