БЕЗПЛАТНИ АВТОБУСНИ ЛИНИИ ОТ 14.09.2015 г.
ДОГОВОР НОМЕР: BG161PO001/3.2-02/2011/022
ПРОЕКТ "ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНАЛЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ И МАРКЕТИНГ НА ДЕСТИНАЦИЯ - ОБЩИНИ ВЪРШЕЦ, БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ"

      НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ПРОСВЕТА– 1946"

          

Народно читалище “Просвета” с. Долно Озирово е основано през м. януари 1946 г. Читалището разполага с обществена библиотека (4690 тома литература), читалищен салон за провеждане на мероприятия, компютърна, размножителна и озвучителна техника. Към читалището в момента функционират два самодейни колектива: група за автентичен фолклор и група за стари градски песни, които са носители на престижни награди от прегледи и фестивали.


          

 

 

горе   
©2008 Община ВЪРШЕЦ