БЕЗПЛАТНИ АВТОБУСНИ ЛИНИИ ОТ 14.09.2015 г.
ДОГОВОР НОМЕР: BG161PO001/3.2-02/2011/022
ПРОЕКТ "ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНАЛЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ И МАРКЕТИНГ НА ДЕСТИНАЦИЯ - ОБЩИНИ ВЪРШЕЦ, БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ"

      НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ПРОСВЕТА- 1931"

          

Читалището е основано през 1931 г. от учителите Доно и Стефка Доневи. През 1956 г. е назначен щатен библиотекар. През 1964 г. се взема решение за построяване на самостоятелна читалищна сграда, която е завършена през 1974 г. и е предадена за експлоатация през 1975 г. Дейността на читалището е културно-образователна. Създадени са певческа група и театрална трупа, които имат много участия и награди от прегледи на художествената самодейност и фестивали. Читалището е организатор на всички местни и официални празници в селото.

 

 

горе   
©2008 Община ВЪРШЕЦ