ДОГОВОР НОМЕР: BG161PO001/3.2-02/2011/022 ПРОЕКТ: ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНАЛЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ И МАРКЕТИНГ НА ДЕСТИНАЦИЯ - ОБЩИНИ ВЪРШЕЦ, БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ

       ДГ "СЛЪНЦЕ" - ФИЛИАЛ В С. ДОЛНО ОЗИРОВО

     

В базата се отглеждат, възпитават и обучават деца в една смесена възрастова група.

 

 

©2008 Община ВЪРШЕЦ