ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ 2017
БЕЗПЛАТНИ АВТОБУСНИ ЛИНИИ ОТ 14.09.2015 г.
ДОГОВОР НОМЕР: BG161PO001/3.2-02/2011/022
ПРОЕКТ "ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНАЛЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ И МАРКЕТИНГ НА ДЕСТИНАЦИЯ - ОБЩИНИ ВЪРШЕЦ, БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ"

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ
Сесия на Общински съвет Вършец се проведе на 21.07.2017 г. в Заседателната зала на Община Вършец.

На заседанието присъстваха всички 13 общински съветници.
Приетият дневен ред бе от 11 точки.

Общинските съветници взеха решение за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти - земеделски земи с начин на ...  прочети всичко

21.07.2017г.

ПРОГРАМА НА ТУРНИРА ПО ФУТБОЛ НА МАЛКИ ВРАТИ ЗА КУПА „ВЪРШЕЦ 2017“
Група „А“
 1. Фантастико
 2. Атлетик 1996
 3. ФК "Атлетик"
 4. СЕБН
 5. Партизани
Група „Б“
 1. Курортистите
 2. Нашенци - Пчелна майка
 3. Pustinqci.com
 4. Младост
Група „В“
 1. ВИК Монтана
 2. Пестицид
 3. Скара - ...  прочети всичко

  20.07.2017г.

ПРОГРАМА НА ПРАЗНИКА НА КУРОРТА,
МИНЕРАЛНАТА ВОДА И БАЛКАНА „ВЪРШЕЦ 2017”

23 юли /неделя/

10....  прочети всичко

04.07.2017г.

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ
Сесия на Общински съвет Вършец се проведе на 29.06.2017 г. в Заседателната зала на Община Вършец.

На заседанието присъстваха всички 13 общински съветници.
Приетият дневен ред бе от 10 точки.

Общинските съветници разгледаха и взеха решение по Докладна записка относно учредяване право на прокарване в полза на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, през ...  прочети всичко

29.06.2017г.

  Виж всички новини

ПЛАНОВИ ПРЕКЪСВАНИЯ НА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО
ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага ...  прочети всичко
ОБЯВА ОТ ОБЩИНА ВРАЦА

обект: „Рехабилитация на стоманен и реконструкция на съществуващ захранващ азбестоциментов водопровод от яз. „Среченска бара” до гр.Враца“
На основание Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Загл. изм.-ДВ, бр.3 от 2006г.), посл. изм. бр. 12 от 12.02.2016г, в сила от 12.02.2016г., чл.2 ал.1, т.1, уведомяваме компетентните органи и засегнатото население на обект: „Рехабилитация на стоманен и реконструкция на съществуващ захранващ азбестоциментов водопровод от яз. „Среченска бара” до ...  прочети всичко
СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА
ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" - БЕРКОВИЦА
ул." Д-р Ив. Панов" №1, тел.0953/88 371

Обявява следните свободни работни места към 13.07.2017 г.:

І. Работни места за специалисти с висше образование:
2 рехабилитатори по ЗИХУ

ІІ. Работни места за специалисти със средно специално, средно професионално, средно общо ...  прочети всичко
ЗА ВАС, РАБОТОДАТЕЛИ

Дирекция “Бюро по труда”- Берковица провежда процедура за кандидатстване на работодатели за преференции по насърчителни мерки за заетост на безработни лица
Дирекция “Бюро по труда”- Берковица уведомява работодателите от общините Берковица и Вършец, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на следните насърчителни мерки за заетост по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през месец юли 2017 г., както следва:

Мерки за насърчаване на работодателите, които разкриват работни места и наемат:

...  прочети всичко
  Виж всички обяви

“ Не се е скъпил Господ, когато е нареждал този край. Не са се скъпили и хората, които са го доуреждали.”
(Дора Габе)


admin_varshetz@mail.bg


  График на заседанията на Постоянните комисии към Общински съвет
  Протокол № 31 от заседание на Общински съвет - Вършец, проведено на 21.07.2017 г.

  Всички заседания
  Дневен ред за заседание на Общински съвет - Вършец на 21.07.2017 г.
  Общински вестник "Вършец", брой 6 от м. юни 2017 г.

  Всички броеве на вестник "Вършец"


   Културен календар на община Вършец за 2017 г.

   Банкова сметка за плащане на местни данъци и такси.

   Данни за маршрутната мрежа, маршрутните промени и разписанията на маршрутите в община Вършец
©2008 Община ВЪРШЕЦ