ПОКАНА 

            На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам тържествено заседание на Общински съвет гр. Вършец на 31.07.2019 г. /сряда/ в 10:00 ч. в Конферентната зала на СПА хотел „Съни Гардън  град Вършец.

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 

1.     Публично обявяване на Решение № 742 от Протокол № 57/25.07.2019 г. на Общински съвет – Вършец, с което се удостоява посмъртно Димитър Николов Пехов /Митко Пеев/ със званието “Почетен гражданин на град Вършец” във връзка с чл.48, ал.1, чл.43, ал.1, чл.44, ал.1  от “Наредба за символите, почетните знаци, отличията и почетните звания на Община Вършец.

                                      Докладва: инж. Анатоли Димитров – председател на Общински съвет – Вършец

 

 

 

 

инж. АНАТОЛИ ДИМИТРОВ

Председател на Общински съвет – Вършец