ИЗБОРИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 5.10.2014 Г.
ДОГОВОР НОМЕР: BG161PO001/3.2-02/2011/022
ПРОЕКТ "ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНАЛЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ И МАРКЕТИНГ НА ДЕСТИНАЦИЯ - ОБЩИНИ ВЪРШЕЦ, БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ"

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НА ПРОЕКТ НА ОБЩИНИТЕ ВЪРШЕЦ, БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ
На 28.10.2014 г. в конферентната зала на СПА хотел „Съни гардън” в град Вършец се състоя заключителната пресконференция за представяне пред обществеността на постигнатите резултати по проект No BG161PO001/3.2 - 02/2011/022 „Подкрепа за развитие на регионален туристически продукт и маркетинг на териториална дестинация – общини Вършец, Берковица и Годеч”.

На събитието присъстваха ...  прочети всичко

31.10.2014г.

МЕЖДУНАРОДНО ТУРИСТИЧЕСКО ИЗЛОЖЕНИЕ В ПОЛША
В дните от 22-25 октомври, 2014 г. представители на общините Вършец, Берковица и Годеч взеха участие в международно туристическо изложение Tour Salon 2014 , което се провежда ежегодно в град Познан, Полша.

Участието е в рамките на проект № BG161PO001/3.2-02/2011/022 „Подкрепа за развитие на регионален туристически продукт и маркетинг на териториална дестинация - общини Вършец, ...  прочети всичко

31.10.2014г.

МЕЖДУНАРОДНО ТУРИСТИЧЕСКО ИЗЛОЖЕНИЕ „ПЛАНИНИТЕ НА БЪЛГАРИЯ - ГОСТОПРИЕМСТВО В ЧЕТИРИ СЕЗОНА”
В дните от 15-18 октомври, 2014 г. представители на общините Вършец, Берковица и Годеч взеха участие в ХІ-тото Международно туристическо изложение „Планините на България- гостоприемство в четири сезона”, което се проведе в курортен комплекс Пампорово.

Участието е в рамките на проект № BG161PO001/3.2-02/2011/022 „Подкрепа за развитие на регионален туристически продукт и маркетинг на ...  прочети всичко

31.10.2014г.

МЕЖДУНАРОДНО ТУРИСТИЧЕСКО ИЗЛОЖЕНИЕ ВЪВ ФРАНЦИЯ
В дните от 23-26 септември 2014 г. представители на общините Вършец, Берковица и Годеч взеха участие в международно туристическо изложение Top Resa 2014 , което се провежда ежегодно в Париж, Франция.

Участието е в рамките на проект № BG161PO001/3.2-02/2011/022 „Подкрепа за развитие на регионален туристически продукт и маркетинг на териториална дестинация - общини Вършец, ...  прочети всичко

23.10.2014г.

  Виж всички новини

КОНКУРС ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ИДЕЕН АРХИТЕКТУРЕН ПРОЕКТ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ И ПРОМЯНА ВИЗИЯТА НА ФОНТАНА В ЦЕНТЪРА НА ГР.ВЪРШЕЦ

В изпълнение на Решение № 476 от Протокол № 45/27.05.2014г. на Общински съвет – гр. Вършец, със Заповед № 270/25.07.2014 г. кметът на община Вършец обяви конкурс за изработване на идеен архитектурен проект за реконструкция и промяна визията на фонтана в центъра на гр.Вършец, находящ се на кръстовището на бул.“България“ и ул.“Република“, в поземлен имот с идентификатор 12961.420.30 по ...  прочети всичко

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА
ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" - БЕРКОВИЦА
ул." Д-р Ив. Панов" №1, тел. – 88 371

Обявява следните свободни работни места към 23.10.2014 г.:

І. Работни места за специалисти с висше образование:
1 лекар ендокринология
1 лекар неврология
1 лекар нефрология
1 лекар анестезиология
3 рехабилитатори по ...  прочети всичко
БЕЗПЛАТНИ ПРОФИЛАКТИЧНИ МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕДИ
От 20.10.2014 г. до 15.11.2014 г., от 8.30 ч. до 12.30 ч. със съдействието на инж. Иван Лазаров – Кмет на община Вършец, ще се проведат безплатни профилактични акушеро-гинекологични и педиатрични прегледи с мобилна техника, пред сградата на „Медицински център – Вършец” ЕООД.

Прегледите ще се извършват от специалисти от МБАЛ – Берковица: акушер–гинеколози - д-р Никифор Илиев, д-р ...  прочети всичко
ПРОФЕСИОНАЛЕН КУРС ЗА КОЗМЕТИЦИ И МАСАЖИСТИ
СПА хотел "Медикус" - гр. Вършец организира професионален курс по козметика и масажи.

Успешно преминалите курса и положилите изпит, ще получат възможност за професионална реализация.

Кандидатите трябва да представят автобиография и копие от документите за завършено образование на рецепцията на хотела - бул. "Република" № 87.

Документи се приемат до ...  прочети всичко
  Виж всички обяви

“ Не се е скъпил Господ, когато е нареждал този край. Не са се скъпили и хората, които са го доуреждали.”
(Дора Габе)


admin_varshetz@mail.bg


  График на заседанията на Постоянните комисии към Общински съвет
  Протокол № 52 от заседание на Общински съвет - Вършец, проведено на 31.10.2014 г.

  Всички заседания
  Дневен ред за заседание на Общински съвет - Вършец на 31.10.2014 г.
   Общински вестник "Вършец", брой 10 от м. октомври 2014 г.

  Всички броеве на вестник "Вършец"


  Обществена поръчка, чрез "публична покана": Зимно снегопочистване на община Вършец за зимен сезон 2014 - 2015г."

  Публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот с идентификатор 12961.40.127 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Вършец


   Културен календар на Община Вършец за 2014г.

   Банкова сметка за плащане на местни данъци и такси.
©2008 Община ВЪРШЕЦ