Последни новини

ПОЗДРАВ НА КМЕТА НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ, ИНЖ. ЛАЗАРОВ, ПО ПОВОД НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА
Скъпи учители и ученици, уважаеми родители! Днес е празник – празник на знанието и светлината!

За поредна година училищният праг посреща ятото от деца и млади хора в храма на знанието, какъвто българското училище е бил винаги през вековната ни история!

Посрещаме новата учебна година с вяра, че ще бъде ...прочети всичко

16.09.2019 г.

ОТКРИХА РЕМОНТИРАНИТЕ ПЕНСИОНЕРСКИ КЛУБ И ЛЕКАРСКИ КАБИНЕТ В СЕЛО ДОЛНО ОЗИРОВО
Радостно събитие събра днес жителите на с. Долно Озирово – откриването на ремонтираните помещения на Пенсионерски клуб „Озировци" и лекарския кабинет в селото.

Присъстващите на церемонията бяха посрещнати по стар български обичай с питка от Цветана Митрова - член на клуба и с пожелания за здраве, дълголетие и ...прочети всичко

10.09.2019 г.

ГОСТУВАЩ ФЕСТИВАЛ ПО ПРОЕКТ "ЖИВИ ЧОВЕШКИ СЪКРОВИЩА"
Проект „Живи човешки съкровища”, Системен код ROBG – 358, финансиран по Програма V-A Румъния-България стартира през 2018 г. Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и е с продължителност 24 месеца.

Водещ партньор е Сдружение „Регионални партньорства за устойчиво ...прочети всичко

09.09.2019 г.

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ ИНЖ. ИВАН ЛАЗАРОВ ПО СЛУЧАЙ 6-ТИ СЕПТЕМВРИ - ДЕНЯ НА СЪЕДИНЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ
УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ,

Приемете моите поздравления по случай 6–ти септември – Деня на Съединението на Княжество България с Източна Румелия!

6-ти септември е историческа дата, символизираща нашите ценности, националната ни принадлежност и българско самосъзнание - празник, който ...прочети всичко

05.09.2019 г.

КМЕТЪТ НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ НАГРАДИ ДЕТЕ ЗА ДОБЛЕСТНА ПОСТЪПКА
Кметът на община Вършец инж. Иван Лазаров и зам.- кметът Петър Стефанов наградиха нашия млад съгражданин Ивелин Тодоров Георгиев.

На 20 август т.г. 14-годишният Ивелин намира пред питейно заведение „Галата“в град Вършец мобилен телефон – смартфон SAMSUNG и веднага го предава на дежурните служители на МВР, ...прочети всичко

04.09.2019 г.

  Виж всички новини

Последни обяви

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДЕЗИНСЕКЦИЯ И ДЕЗАКАРИЗАЦИЯ - ТРЕТА ОБРАБОТКА
На 16.09.2019 г. (понеделник) от 21:30 ч. до приключване на обработката, фирма "Д.Д.Д. - 1" ООД ще проведе дезинсекция срещу бълхи и дезакаризация срещу кърлежи на тревни площи, улична мрежа, паркови алеи и други площи в гр. Вършец и кв. Заножене.

Обработката ще се извърши с подвижен генератор за мащабна ларвицидна и имагоцидна обработка, тип Spray Team Elite 21S-300PD, монтиран на ...прочети всичко
ПОКАНА
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ ЗА 2018 Г.
На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси, инж. Анатоли Димитров - председател на Общински съвет - Вършец, организира обществено обсъждане на отчета на бюджета на община Вършец за 2018 г. и отправя покана към жителите на общината, представителите на бизнеса, представителите на средствата за масова информация, ръководителите на бюджетни звена, неправителствените организации и ...прочети всичко
„МОБИЛНО БЮРО ПО ТРУДА”
ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” БЕРКОВИЦА ОРГАНИЗИРА „МОБИЛНО БЮРО ПО ТРУДА”
НА 09.09.2019 Г. ОТ 10:00 Ч. В С. ДОЛНО ОЗИРОВО,ОБЩ. ВЪРШЕЦ.

Услугата „Мобилно бюро по труда” включва:

• предоставяне на пълен набор от посреднически услуги за търсещи работа лица и за работодатели;

• идентифициране на обезкуражени и неактивни лица и мотивиране за регистрацията ...прочети всичко
ПЛАНИРАНИ ПРЕКЪСВАНИЯ НА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО ЗА ПЕРИОДА 02 СЕПТЕМВРИ - 06 СЕПТЕМВРИ 2019 Г.
ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната ...прочети всичко
ПОКАНА

за разяснителна кампания сред гражданите и местната власт във връзка със заболяването „Африканска чума по свинете“
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ и НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО ви канят на разяснителна кампания сред гражданите и местната власт във връзка със заболяването „Африканска чума по свинете“.

Дата: 02.09.2019 г. от 10.00 часа.

Място: Заседателна зала на Общинска администрация - Вършец.

Участници: Кметове, кметски наместници и стопани, ...прочети всичко
  Виж всички обяви

“ Не се е скъпил Господ, когато е нареждал този край. Не са се скъпили и хората, които са го доуреждали.”
(Дора Габе)


admin_varshetz@mail.bg
  График на заседанията на Постоянните комисии към Общински съвет
  Протокол № 60 от извънредно заседание на Общински съвет - Вършец, проведено на 29.08.2019 г.
  Всички заседания на Общински съвет - Вършец
  Дневен ред за заседание на Общински съвет - Вършец на 19.09.2019 г.
  Общински вестник "Вършец", брой 8 от м. август 2019 г.
  Всички броеве на вестник "Вършец"
  Културен календар на община Вършец за 2019г.
  Банкова сметка за плащане на местни данъци и такси
  Информация за маршрутната мрежа, маршрутните промени и разписанията на маршрутите в община Вършец
  Регистър на декларациите по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ
  Декларации за ТБО 2019 г.
  Проект: BG16M1OP002- 2.005- 0008- C01 за компостираща инсталация в общините Берковица и Вършец“
  Искане за прихващане или възстановяване на недължимо платени и събрани суми за данъци, глоби и имуществени санкции, наложени от служители на общинската администрация по чл. 4 ЗМДТ“

“ Вършец за мен е символ на здраве, защото с животворните си води къпе и лекува телесни недъзи, а с великолепната си природа възражда преуморената душа, спомага за възстановяването на хармонията между тялото и душата.”
(Д-р Дамян Иванов)
©2008 Община ВЪРШЕЦ