ИЗБОРИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 5.10.2014 Г.
ДОГОВОР НОМЕР: BG161PO001/3.2-02/2011/022
ПРОЕКТ "ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНАЛЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ И МАРКЕТИНГ НА ДЕСТИНАЦИЯ - ОБЩИНИ ВЪРШЕЦ, БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ"

"ЗИМНА ПРИКАЗКА ВЪВ ВЪРШЕЦ"

Български арт и фолклорен център "Нестия", Община Вършец и НЧ "Христо Ботев - 1900" Ви канят на фолклорен концерт "Зимна приказка", на 31 януари 2015 г. (събота), от 11.30 ч в салона на читалището.
Събиитето е със специалното участие на певиците Джина Иванова и Калинка Згурова.

...  прочети всичко

24.01.2015г.

"ЗИМНА ПРИКАЗКА В ЗАНОЖЕНЕ"

Български арт и фолклорен център "Нестия", Община Вършец и НЧ "Пробуда 1934 - Заножене" Ви канят на фолклорен концерт "Зимна приказка" на 30 януари 2015 г. от 18.30 ч. в салона на читалището.

Заповядайте! ...  прочети всичко

24.01.2015г.

ВОДОСВЕТ И РИТУАЛ ПО СПАСЯВАНЕ НА СВЕТИЯ КРЪСТ НА ЙОРДАНОВДЕН
По случай големия християнски празник Богоявление (Йордановден), за поредна година Община Вършец и Църковното настоятелство при храм „Св. Георги” организираха на 6 януари ритуал по спасяване на Светия кръст и отслужване на Богоявленски водосвет при „Банския вир” в близост до Минералната чешма.

На събитието присъстваха кметът на общината инж. Иван Лазаров, зам.-кметът Петър Стефанов, ...  прочети всичко

06.01.2015г.

ВСТЪПИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ЗАПОЗНАВАНЕ С НОВ ПРОЕКТ НА ОБЩИНАТА
На 18.12.2014 г. в конферентната зала на СПА хотел „Съни гардън” – гр. Вършец се проведе встъпителна пресконференция в рамките на проект „Развитие и усъвършенстване на компетентността и ефективността на общинска администрация Вършец”, Договор за БФП № М13-22-86/06.08.2014 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансиран от Европейския ...  прочети всичко

05.01.2015г.

  Виж всички новини

СПИСЪК НА ЛИЦАТА, ПОДАЛИ МОЛБИ-ДЕКЛАРАЦИИ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ТАКСА СМЕТ ПРЕЗ 2015 г.

Списъци на одобрените и неодобрените физически и юридически лица по населено място:

град Вършец
село Горна Бела Речка
село Горно Озирово
...  прочети всичко

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА
ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" - БЕРКОВИЦА
ул." Д-р Ив. Панов" №1, тел.0953/88 371

Обявява следните свободни работни места към 29.01.2015 г.:

І. Работни места за специалисти с висше образование:
1 счетоводител

ІІ. Работни места за специалисти със средно специално, средно професионално, средно общо образование:
...  прочети всичко
ВРЕМЕННИ ПРЕКЪСВАНИЯ НА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО
ЧЕЗ осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на eлектрически табла, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага ...  прочети всичко
СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА
ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" - БЕРКОВИЦА
ул." Д-р Ив. Панов" №1, тел.0953/88 371

Обявява следните свободни работни места към 22.01.2015 г.:

І. Работни места за специалисти с висше образование:
1 счетоводител

ІІ. Работни места за специалисти със средно специално, средно професионално, средно общо образование:
...  прочети всичко
  Виж всички обяви

“ Не се е скъпил Господ, когато е нареждал този край. Не са се скъпили и хората, които са го доуреждали.”
(Дора Габе)


admin_varshetz@mail.bg


  График на заседанията на Постоянните комисии към Общински съвет
  Протокол № 55 от заседание на Общински съвет - Вършец, проведено на 29.12.2014 г.

  Всички заседания
  Дневен ред за заседание на Общински съвет - Вършец на 30.01.2015 г.
  Вестник "Вършец" брой 12 от м.декември 2014 г.

  Всички броеве на вестник "Вършец"


  Доставка на готова храна /кетъринг/ за хранене на лицата настанени в Център за настаняване от семеен тип на лица с физически увреждания в гр.Вършец

  Провеждане на обучения на служителите от Общинска администрация Вършец по Дейност 4. Провеждане на обучения по ключови компетентности, в рамките на проект „Развитие и усъвършенстване на компетентността и ефективността на общинска администрация Вършец”


   Културен календар на Община Вършец за 2014г.

   Банкова сметка за плащане на местни данъци и такси.
©2008 Община ВЪРШЕЦ