ДОГОВОР НОМЕР: BG161PO001/3.2-02/2011/022
ПРОЕКТ "ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНАЛЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ И МАРКЕТИНГ НА ДЕСТИНАЦИЯ - ОБЩИНИ ВЪРШЕЦ, БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ"

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ ПО СЛУЧАЙ 3 МАРТ – НАЦИОНАЛНИЯ ПРАЗНИК НА БЪЛГАРИЯ

Уважаеми жители и гости на община Вършец,

От все сърце ви честитя Националния празник на страната ни, с пожелание за здраве, добри дни и много успехи!

Честит празник на българското самосъзнание, на националната ни гордост и самочувствие, че малка страна като България е дала толкова много на света!

Нека бъдем достойни и горди наследници на ...  прочети всичко

03.03.2015г.

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ
Сесия на Общински съвет Вършец се проведе на 26.02.2015 г. от 14.30 часа в Заседателната зала на Община Вършец.
На заседанието присъстваха 12 общински съветници. Приетият дневен ред бе от 10 точки.

Съветниците взеха решение за определяне на представител на община Вършец в свиканото на 27.02.2015 г. Общо събрание на Асоциация по „Водоснабдяване и канализация“ ООД - гр ...  прочети всичко

27.02.2015г.

ДА ОТБЕЛЕЖИМ 3 МАРТ ПО ПОДОБАВАЩ НАЧИН!
Община Вършец предвижда отбелязването тази година на 3-ти март – Националния празник на България чрез акцентиране върху националното самочувствие, патриотизма, националната принадлежност, красотата и самобитността на българския фолклор и култура.

Отправяме апел, на този ден жителите да излязат на Централния градски площад във Вършец със семействата си, облечени в традиционни ...  прочети всичко

24.02.2015г.

МИНИСТЪРЪТ НА ТУРИЗМА НИКОЛИНА АНГЕЛКОВА ПОСЕТИ ВЪРШЕЦ
На 17 февруари министърът на туризма Николина Ангелкова бе на работно посещение във Вършец. Тя разгледа Слънчевата градина, която пострада в края на януари от ураганния вятър, изкоренени са десетки дървета.

По-късно в сградата на общината се състоя работна среща с министър Ангелкова, началника на кабинета на министерството на туризма Лидия Благоева, народния представител от ПП ГЕРБ ...  прочети всичко

18.02.2015г.

  Виж всички новини

ВРЕМЕННИ ПРЕКЪСВАНИЯ НА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО
ЧЕЗ осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на eлектрически табла, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни ...  прочети всичко
БЛАГОТВОРИТЕЛЕН ТЕАТРАЛЕН СПЕКТАКЪЛ
На 27 март 2015 г. - Международния ден на театъра, Театрална формация "Медека" към НЧ "Христо Ботев 1900" - гр. Вършец, ще изнесе благотворителен спектакъл с цел набиране на средства за възстановяване на парка във Вършец.

Актьорите ще представят комедийната постановка "Ана Бижуто" от Марк Камолети, от 18.00 ч. в големия салон на НЧ "Хр. Ботев 1900".

...  прочети всичко
В ПОМОЩ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО НОВИТЕ МЕРКИ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 - 2020.

На 06.03.2015 г. от 14:00 до 17:00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация Вършец, земеделските стопани ще могат да се информират по всички въпроси свързани с кандидатстването по новите мерки на Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020, от представители на Териториален областен офис - Монтана към Национална служба за съвети в земеделието – София. ...  прочети всичко

СЪОБЩЕНИЕ ЗА СРОКОВЕТЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ ЗА 2015 Г. ПО ВИДОВЕ

С настоящото съобщение, Ви напомняме за сроковете за плащане на местните данъци и такси за 2015 г. по видове, както следва:

  • Данък недвижими имоти - заплаща се на две равни вноски в следните срокове:
    • I – ва вноска – до 30.06.2015 г.
    • II – ра вноска – до 31.10.2015 г.
  • Такса битови отпадъци - заплаща се ...  прочети всичко
  Виж всички обяви

“ Не се е скъпил Господ, когато е нареждал този край. Не са се скъпили и хората, които са го доуреждали.”
(Дора Габе)


admin_varshetz@mail.bg


  График на заседанията на Постоянните комисии към Общински съвет
  Протокол № 58 от заседание на Общински съвет - Вършец, проведено на 26.02.2015 г.

  Всички заседания
  Дневен ред за заседание на Общински съвет - Вършец на 26.02.2015 г.
  Общински вестник "Вършец", брой 2 от м. февруари 2015 г.

  Всички броеве на вестник "Вършец"


  ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО РЕДА НА ГЛАВА "ОСЕМ А" ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ: "ДОСТАВКА НА КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА И СОФТУЕР"

  ИЗБОР НА КОНСУЛТАНТ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ, СВЪРЗАНИ С УПРАВЛЕНИЕТО НА ПРОЕКТ "СТРОИТЕЛСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА В ЧАСТ ОТ НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛ. РЕПУБЛИКА ОТ ОТ322 ДО ОТ358 - Г


   Културен календар на община Вършец за 2015 г.

   Банкова сметка за плащане на местни данъци и такси.
©2008 Община ВЪРШЕЦ