ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ 2017
БЕЗПЛАТНИ АВТОБУСНИ ЛИНИИ ОТ 14.09.2015 г.
ДОГОВОР НОМЕР: BG161PO001/3.2-02/2011/022
ПРОЕКТ "ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНАЛЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ И МАРКЕТИНГ НА ДЕСТИНАЦИЯ - ОБЩИНИ ВЪРШЕЦ, БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ"

КРАСИВА ЦВЕТНИЦА ОТПРАЗНУВАХА ВЪВ ВЪРШЕЦ
Цветница или Връбница е празник на пробуждането на пролетта, празник на всички, които носят имена на цветя и дървета, и техните производни. Посветен е на тържественото посрещане на Исус Христос в Йерусалим с маслинови и лаврови клонки. Цветница се отбелязва не само в православната, но и в католическата и протестантската църква.

Във Вършец празникът започна с ...  прочети всичко

02.04.2018г.

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ
Сесия на Общински съвет Вършец се проведе на 28 март 2018 г. в Заседателната зала на Община Вършец.
На заседание присъстваха всички 13 общински съветници.
Приетият дневен ред бе от 11 точки.

Общинските съветници актуализираха „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на община Вършец за 2018 г.”.

...  прочети всичко

29.03.2018г.

ОБЩИНА ВЪРШЕЦ СТАРТИРА ПУБЛИЧНО-ЧАСТНО ПАРТНЬОРСТВО ЗА БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И ОЗЕЛЕНЯВАНЕ НА ИМОТИ - ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
С Решение № 553 от Протокол № 41/ 28.03.2018 г., Общински съвет – Вършец, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ и Решение № 516 от Протокол № 39/31.01.2018 г. на Общински съвет – Вършец /приемане на бюджета на община Вършец за 2018 г./, реши:

1. Възлага на кмета на община Вършец с индивидуален административен акт ...  прочети всичко

29.03.2018г.

„ЦВЕТНА“ ИЗЛОЖБА В НАВЕЧЕРИЕТО НА ЦВЕТНИЦА ОТКРИХА ВЪВ ВЪРШЕЦ
На 28-ми март в експозиционната зала на Общинския музей във Вършец се изложиха 15 живописни платна на местния художник и почетен гражданин на Вършец Георги Паунов – Паунец, както и етнографска композиция, отразяваща бита на нашия регион.

Изложбата се организира по инициатива на Общинска администрация Вършец, която, съвместно с автора, поднася чрез нея своя подарък на ...  прочети всичко

29.03.2018г.

  Виж всички новини

КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА "ИНСТРУКТОР ВЪЖЕН ПАРК"
Община Вършец обявява конкурс за заемане на длъжността „Инструктор въжен парк” - 3 щатни бройки.

Изисквания за заемане на длъжността:
- Кандидатите да не са осъждани за престъпления от общ характер;
- Да притежават средна или по-висока степен на образование;
- Професионален опит – не се изисква.

Необходими документи за участие в конкурса:
- ...  прочети всичко
ПРИЕМЕН ДЕН НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
Уведомяваме жителите на община Вършец, че на 18.04.2018 г. (сряда), от 09:00 до 11:00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация - Вършец ще бъде организирана приемна за граждани на регионалния представител за област Монтана на Комисията за защита от дискриминация г-жа Даниела Табакова....  прочети всичко
ЗА ВАС, РАБОТОДАТЕЛИ
Дирекция “Бюро по труда”- Берковица провежда процедури за кандидатстване на работодатели за преференции по програми и насърчителни мерки за заетост и обучение на безработни лица Дирекция “Бюро по труда”- Берковица уведомява работодателите от общините Берковица и Вършец, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение ...  прочети всичко
Обява за набиране на кандидати за провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина.
ВОЕННО ОКРЪЖИЕ II СТЕПЕН – МОНТАНА
ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА ВЪРШЕЦ


ОБЯВА


Със заповед № ОХ-211/12.03.2018 г. на Министъра на отбраната се набират кандидати
за провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили
граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, във военни формирования
в Стационарната ...  прочети всичко
  Виж всички обяви

“ Не се е скъпил Господ, когато е нареждал този край. Не са се скъпили и хората, които са го доуреждали.”
(Дора Габе)


admin_varshetz@mail.bg


  График на заседанията на Постоянните комисии към Общински съвет
  ПРОТОКОЛ № 42 от извънредно заседание на Общински съвет - Вършец, проведено на 19.04.2018г.

  Всички заседания
  Дневен ред за извънредно заседание на Общински съвет - Вършец на 19.04.2018г.
  Вестник "Вършец", брой 3 от м. март 2018 г.

  Всички броеве на вестник "Вършец"


   Културен календар на община Вършец за 2018 г.

   Банкова сметка за плащане на местни данъци и такси.

   Данни за маршрутната мрежа, маршрутните промени и разписанията на маршрутите в община Вършец

   Декларации за ТБО 2017
©2008 Община ВЪРШЕЦ