ИЗБОРИ 2015
ДОГОВОР НОМЕР: BG161PO001/3.2-02/2011/022
ПРОЕКТ "ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНАЛЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ И МАРКЕТИНГ НА ДЕСТИНАЦИЯ - ОБЩИНИ ВЪРШЕЦ, БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ"

ЗА ПРЪВ ПЪТ НЕСТИНАРИ ЗАБАВЛЯВАХА НА ЖИВО ЖИТЕЛИТЕ И ГОСТИТЕ НА ВЪРШЕЦ
Нестинарско шоу събра около 1000 души в местността „Иванчова поляна” на 9 август вечерта, в последния ден от Празника на курорта, минералната вода и Балкана. По време на шоуто, продължило десетина минути, нестинарите – сем. Мая и Румен Манолови изиграха нестинарски танц, който публиката аплодира горещо, загребваха и разпръскваха живи въглени с голи ръце, пренесоха през огъня дете от публиката и ...  прочети всичко

14.08.2015г.

ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ
Извънредна сесия на Общински съвет - Вършец се проведе на 13 август 2015 г. от 16.00 часа в Заседателната зала на община Вършец.

На заседанието присъстваха 12 от общо 13-те общински съветници.
Дневният ред бе от 1 точка - актуализация на разчета за финансиране на капиталовите разходи на община Вършец за 2015 г.

В процеса на изпълнение на бюджета на общината ...  прочети всичко

14.08.2015г.

ФОЛКЛОРЕН ПРАЗНИК „БАЛКАНА ПЕЕ”
Близо 370 участници от 21 населени места показаха богатството на българския фолклор по време на традиционното надпяване и надиграване „Балкана пее”, организирано от Община Вършец в последния ден от Празника на курорта, минералната вода и Балкана „Вършец 2015”.

На 9 август в местността „Иванчова поляна” – най-високата точка от местния лесопарк, в 6-часовата програма, която нямаше ...  прочети всичко

13.08.2015г.

АЛЕЯ НА ЗАНАЯТИТЕ
На алеята с чинарите в центъра на Вършец, по традиция в рамките на Празника на курорта, минералната вода и Балкана се откри така наречената Алея на занаятите.

Тази година броят на участниците в нея бе рекордно голям – 28 художници, дърворезбари, грънчари, бижутери, майстори на плетива и гоблени, на мозайки и пана от естествени материали, на сувенири, декоративни свещи, домашни ...  прочети всичко

12.08.2015г.

  Виж всички новини

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА
ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" - БЕРКОВИЦА
ул." Д-р Ив. Панов" №1, тел.0953/88 371

Обявява следните свободни работни места към 27.08.2015 г.:

І. Работни места за специалисти с висше образование:
2 медицински сестри /по ЗИХУ/
1 учител информатика и информационни технологии
3 възпитатели -1-4 клас
2 ...  прочети всичко
ВРЕМЕННИ ПРЕКЪСВАНИЯ НА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО
ЧЕЗ осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага ...  прочети всичко
СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ, ОБРАБОТВАЩИ ПЛОЩИ, ЗАСЕТИ С ПЛОДОВЕ, ЗЕЛЕНЧУЦИ И ДРУГИ КУЛТУРИ

Във връзка с писмо с Изх. № 209312/14.08.2015 г. от Дирекция „Инспекция по труда“ гр. Монтана и с предстоящото усилено прибиране на реколтата, Ви информираме, че Дирекция „Инспекция по труда“ гр. Монтана ще извършва интензивни проверки за законосъобразно уреждане на трудовите правоотношения с работещите по горецитираните дейности лица.

С цел улесняване на дейността на ...  прочети всичко

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА
ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" - БЕРКОВИЦА
ул." Д-р Ив. Панов" №1, тел.0953/88 371

Обявява следните свободни работни места към 20.08.2015 г.:

І. Работни места за специалисти с висше образование:
2 медицински сестри /по ЗИХУ/
1 учител информатика и информационни технологии
3 възпитатели -1-4 клас
2 ...  прочети всичко
  Виж всички обяви

“ Не се е скъпил Господ, когато е нареждал този край. Не са се скъпили и хората, които са го доуреждали.”
(Дора Габе)


admin_varshetz@mail.bg


  График на заседанията на Постоянните комисии към Общински съвет
  Протокол № 67 от извънредно заседание на Общински съвет - Вършец, проведено на 13.08.2015 г.

  Всички заседания
  Дневен ред за извънредно заседание на Общински съвет - Вършец на 13.08.2015 г.
  Общински вестник "Вършец", брой 8 от м. август 2015 г.

  Всички броеве на вестник "Вършец"


  Публична покана с предмет: "Изграждане на нова улица към спортна зала гр.Вършец".

  Решение за откриване на процедура с предмет: „Избор на изпълнител за изграждане на площадкова канализация към многофункционална спортна зала”


   Културен календар на община Вършец за 2015 г.

   Банкова сметка за плащане на местни данъци и такси.
©2008 Община ВЪРШЕЦ