ИЗБОРИ 2016
БЕЗПЛАТНИ АВТОБУСНИ ЛИНИИ ОТ 14.09.2015 г.
ДОГОВОР НОМЕР: BG161PO001/3.2-02/2011/022
ПРОЕКТ "ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНАЛЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ И МАРКЕТИНГ НА ДЕСТИНАЦИЯ - ОБЩИНИ ВЪРШЕЦ, БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ"

5 ДЕКЕМВРИ - МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ДОБРОВОЛЕЦА
По случай Международния ден на доброволеца, на 05.12.2016 г. от 10,30 ч. в сградата на Професионална гимназия по икономика и туризъм - гр. Вършец се проведоха „Демонстрационна евакуация на ученици" и "Демонстрация на пожарогасителни техники“.

Мероприятията се осъществиха под ръководството на гл. инспектор Цветан Димитров – началник на РС на ПБЗН- Берковица, като дейно участие в ...  прочети всичко

05.12.2016г.

ОБЩИНА ВЪРШЕЦ – ВОДЕЩ ПАРТНЬОР ПО ПРОЕКТ, ФИНАНСИРАН ОТ ПРОГРАМАТА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ИНТЕРРЕГ – ИПП БЪЛГАРИЯ-СЪРБИЯ
Община Вършец стартира изпълнението на проект с референтен номер 2014TC16I5CB007.1.11.143 и наименование „Рекреативните и спортни обекти като туристически потенциал за региона” , финансиран от Програмата за трансгранично сътрудничество по Интеррег – Инструмент за предприсъединителна помощ България–Сърбия, Бюджетна линия № CCI 2014TC16I5CB007, приоритетна ос „Туризъм”.
От общо 382 проекта, ...  прочети всичко

05.12.2016г.

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ
Сесия на Общински съвет Вършец се проведе на 30.12.2016 г. от 13.30 ч. в Заседателната зала на Община Вършец.

На заседанието присъстваха всички 13 общински съветници.
Приетият дневен ред бе от 10 точки, след като към първоначалния проект за дневен ред бе гласувано включването на 2 допълнителни точки.

Бе взето решение за провеждане на публичен търг с явно ...  прочети всичко

01.12.2016г.

СНЕГОПОЧИСТВАНЕ В ОБЩИНА ВЪРШЕЦ ЗА ЗИМЕН СЕЗОН 2016-2017 ГОДИНА
На 24 октомври 2016 г. Община Вършец сключи договори за снегопочистване на уличната мрежа в населените места на община Вършец и за снегопочистване и частично опесъчаване на четвъртокласната пътна мрежа на общината, след проведени процедури за избор на изпълнител по Закона за обществените поръчки.

Снегопочистването на уличната мрежа във всички населени места от общината ще ...  прочети всичко

29.11.2016г.

  Виж всички новини

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА
ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" - БЕРКОВИЦА
ул." Д-р Ив. Панов" №1, тел.0953/88 371

Обявява следните свободни работни места към 07.12.2016 г.:

І. Работни места за специалисти с висше образование:
3 медицински сестри /по ЗИХУ/
1 социален работник

ІІ. Работни места за специалисти със средно ...  прочети всичко
РАБОТНО ВРЕМЕ НА "ЛЕДЕНАТА" ПЪРЗАЛКА ВЪВ ВЪРШЕЦ
Уведомяваме жителите и гостите на град Вършец, че работното време на "ледената" пързалка, намираща се в близост до Градския стадион е, както следва:

Сутрин: от 09:00 ч. до 13:00 ч.
Следобед: от 14.30 ч. до 18.30 ч.

Почивни дни: понеделник и вторник. ...  прочети всичко
ПЛАНОВИ ПРЕКЪСВАНИЯ НА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО
ЧЕЗ осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни ...  прочети всичко
СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА
ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" - БЕРКОВИЦА
ул." Д-р Ив. Панов" №1, тел.0953/88 371

Обявява следните свободни работни места към 0.12.2016 г.:

І. Работни места за специалисти с висше образование:
3 медицински сестри /по ЗИХУ/
1 социален работник

ІІ. Работни места за специалисти със средно специално, ...  прочети всичко
  Виж всички обяви

“ Не се е скъпил Господ, когато е нареждал този край. Не са се скъпили и хората, които са го доуреждали.”
(Дора Габе)


admin_varshetz@mail.bg


  График на заседанията на Постоянните комисии към Общински съвет
  Протокол № 22 от заседание на Общински съвет - Вършец, проведено на 30.11.2016 г.

  Всички заседания
  Дневен ред за заседание на Общински съвет - Вършец на 30.11.2016 г.
  Общински вестник "Вършец", брой 11, месец ноември 2016 г.

  Всички броеве на вестник "Вършец"


  Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти - частна общинска собственост на община Вършец, представляващи земеделски земи

  Публичен търг с явно наддаване за продажба на 12 бр. недвижими имота - частна общинска собственост на община Вършец


   Културен календар на община Вършец за 2016 г.

   Банкова сметка за плащане на местни данъци и такси.

   Данни за маршрутната мрежа, маршрутните промени и разписанията на маршрутите в община Вършец
©2008 Община ВЪРШЕЦ