ИЗБОРИ 2015
БЕЗПЛАТНИ АВТОБУСНИ ЛИНИИ ОТ 14.09.2015 г.
ДОГОВОР НОМЕР: BG161PO001/3.2-02/2011/022
ПРОЕКТ "ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНАЛЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ И МАРКЕТИНГ НА ДЕСТИНАЦИЯ - ОБЩИНИ ВЪРШЕЦ, БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ"

СНЕГОПОЧИСТВАНЕ В ОБЩИНА ВЪРШЕЦ ЗА ЗИМЕН СЕЗОН 2015-2016 ГОДИНА
На 26 октомври 2015 г. Община Вършец сключи договори за снегопочистване на уличната мрежа в населените места на община Вършец и снегопочистване и частично опесъчаване на четвъртокласната пътна мрежа на общината, след проведени процедури за избор на изпълнител по Закона за обществените поръчки.

Снегопочистването на уличната мрежа във всички населени места от общината ще се извършва ...  прочети всичко

25.11.2015г.

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТОБЮДЖЕТА И ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ ЗА 2016 ГОДИНА
УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Съгласно Закона за общинските бюджети и Наредбата за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет, Община Вършец организира публично обсъждане на проектобюджета и инвестиционната програма на общината за 2016 година, което ще се проведе на 30.11.2015 г. (понеделник) от 09.00 ч. в Конферентна зала на СПА хотел „СЪНИ ...  прочети всичко

23.11.2015г.

МИНИСТЪР - ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ БОЙКО БОРИСОВ ОТКРИ НОВОИЗГРАДЕНАТА СПОРТНА ЗАЛА ВЪВ ВЪРШЕЦ

Бойко Борисов е първият действащ премиер, стъпил във Вършец
Министър - председателят откри новата спортна зала в курортния град. Съоръжението е изградено по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” по „Програма за развитие на селските райони” 2007 – 2013 г., Договор № 12/321/01357/27.11.2012 г. Инвестицията е в размер на 5 713 622 лева без ДДС.

„Предишните години работихме повече за Юга, през следващите ...  прочети всичко

19.11.2015г.

ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ НА МНОГОФУНКЦИОНАЛЕН СПОРТЕН ЦЕНТЪР

Общинска администрация – Вършец ви информира, че на 17.11.2015 г., от 11.30 часа, в гр. Вършец ще се проведе официалното откриване на многофункционален спортен център от Премиера на Република България – г-н Бойко Борисов.

Спортната зала е изградена от Община Вършец – бенефициент по проект Договор № 12/321/01357/27.11.2012г. „Многофункционален спортен център. ...  прочети всичко

16.11.2015г.

  Виж всички новини

ПЛАНИРАНИ ПРЕКЪСВАНИЯ НА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО
ЧЕЗ осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни ...  прочети всичко
СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА
ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" - БЕРКОВИЦА
ул." Д-р Ив. Панов" №1, тел.0953/88 371

Обявява следните свободни работни места към 26.11.2015 г.:

І. Работни места за специалисти с висше образование:
3 медицински сестри /по ЗИХУ/

ІІ. Работни места за специалисти със средно специално, средно ...  прочети всичко
ПЛАНОВИ ПРЕКЪСВАНИЯ НА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО
ЧЕЗ осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни ...  прочети всичко
СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА
ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" - БЕРКОВИЦА
ул." Д-р Ив. Панов" №1, тел.0953/88 371

Обявява следните свободни работни места към 19.11.2015 г.:

І. Работни места за специалисти с висше образование:
3 медицински сестри /по ЗИХУ/

ІІ. Работни места за специалисти със средно специално, средно ...  прочети всичко
  Виж всички обяви

“ Не се е скъпил Господ, когато е нареждал този край. Не са се скъпили и хората, които са го доуреждали.”
(Дора Габе)


admin_varshetz@mail.bg


  График на заседанията на Постоянните комисии към Общински съвет
  Протокол № 1 от заседание на Общински съвет - Вършец, проведено на 09.11.2015 г.

  Всички заседания
  Дневен ред за заседание на Общински съвет - Вършец на 04.12.2015 г.
  Общински вестник "Вършец", брой 10 от м. октомври 2015 г.

  Всички броеве на вестник "Вършец"


  РЕГИСТЪР ПО РЕДА НА ЧЛ. 75а, АЛ.1, Т.1, ОТ ППЗСПЗЗ, във вр. с чл.37В, АЛ.9 ОТ ЗСПЗЗ ЗА ЗЕМЛИЩАТА В ОБЩИНА ВЪРШЕЦ, ЗА СТОПАНСКАТА 2015-2016г.

  Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя, общинска собственост


   Културен календар на община Вършец за 2015 г.

   Банкова сметка за плащане на местни данъци и такси.
©2008 Община ВЪРШЕЦ