ДОГОВОР НОМЕР: BG161PO001/3.2-02/2011/022 ПРОЕКТ: ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНАЛЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ И МАРКЕТИНГ НА ДЕСТИНАЦИЯ - ОБЩИНИ ВЪРШЕЦ, БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ

Последни новини

ОБЩИНА ВЪРШЕЦ ЩЕ ПОЛУЧИ ФИНАНСИРАНЕ ЗА БЕЗПЛАТЕН ДОСТЪП ДО БЕЗЖИЧЕН ИНТЕРНЕТ ЗА ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ МЕСТА
Европейската комисия обяви резултатите от втората покана за представяне на предложения по инициативата WiFi4EU, която се проведе от 4 до 5 април.
Чрез инициативата WiFi4EU се насърчава безплатният достъп до безжичен интернет за гражданите на обществени места, включително паркове, площади, обществени сгради, библиотеки, здравни центрове и музеи в общини в цяла Европа.
Тази инициатива ...  прочети всичко

20.05.2019 г.

ОБЩИНА ВЪРШЕЦ УЧАСТВА В МЕЖДУНАРОДНОТО ТУРИСТИЧЕСКО ИЗЛОЖЕНИЕ "УИКЕНД ТУРИЗЪМ"
15-тото туристическо изложение „Уикенд туризъм Русе“ и съпътстващият го 12-ти Фестивал на туристическите анимации стартират от 16 май, като за първи път в рамките му ще се проведе и „Джаз уикенд“. Международното туристическо изложение се провежда ежегодно в град Русе и е сред най-значимите туристически събития в дунавския регион на България.

В тазгодишното издание, в Доходното ...  прочети всичко

17.05.2019 г.

ПОДПИСАН НОВ ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ФИНАНСИРАНЕ НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ
Община Вършец спечели проект No CB007.2.12.034 „Подобряване на зимното туристическо предлагане в общините Сокобаня и Вършец”, финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България – Сърбия.

Договорът бе връчен на кмета на община Вършец инж. Иван Лазаров на специална церемония, която се проведе на 16 май 2019 г. в сградата на Министерството на ...  прочети всичко

16.05.2019 г.

ОБЩИНА ВЪРШЕЦ СКЛЮЧИ ТРИ НОВИ ДОГОВОРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ, 2014-2020
На 14.05.2019 г. кметът на община Вършец инж. Иван Лазаров подписа три нови договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура", мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от ...  прочети всичко

15.05.2019 г.

  Виж всички новини

Последни обяви

КОНСУЛТИРАНЕ НА ГРАЖДАНИТЕ ОТНОСНО ИЗБОР НА ПРОГНОЗЕН ИНДИВИДУАЛЕН КОЕФИЦИЕНТ ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ РАЗМЕРА НА ПЕНСИЯТА
Уведомяваме заинтересованите лица, че на 15.05.2019 г. от 10:00 ч. в Заседателната зала на Общинска администрация Вършец, експерти на Териториално поделение на Националния осигурителен институт – Монтана ще консултират гражданите при избора на по-благоприятен прогнозен индивидуален коефициент за изчисляване размера на пенсията, във връзка с прилагането на Закона за допълнение на Кодекса за ...  прочети всичко
ТРАДИЦИОНЕН ЕЖЕГОДЕН СЪБОР НА ГРАД ВЪРШЕЦ
З А П О В Е Д
№ 149
Вършец, 30.04.2019 г.


На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с организирането на празнични и почивни дни


Н А Р Е Ж Д А М:


На 06.05.2019 г. /понеделник/ да се проведе традиционен ежегоден събор на гр. Вършец.
Настоящата заповед да се ...  прочети всичко
СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА
ДИРЕКЦИЯ "РЕГИОНАЛНА СЛУЖБА ПО ЗАЕТОСТТА" - МОНТАНА
СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 25.04.2019 г.

ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" - БЕРКОВИЦА
ул." Д-р Ив. Панов" №1, тел.0953/88 371

Работни места за специалисти с висше образование:

Работни места за средно специално, средно професионално, средно общо, ...  прочети всичко
ВРЕМЕННИ ПРЕКЪСВАНИЯ НА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО
ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната ...  прочети всичко
  Виж всички обяви

“ Не се е скъпил Господ, когато е нареждал този край. Не са се скъпили и хората, които са го доуреждали.”
(Дора Габе)


admin_varshetz@mail.bg


  График на заседанията на Постоянните комисии към Общински съвет
  Протокол № 54 от извънредно заседание на Общински съвет - Вършец, проведено на 18.04.2019 г.

  Всички заседания
  Дневен ред за извънредно заседание на Общински съвет - Вършец на 18.04.2019 г.
   Общински вестник "Вършец", брой 4 от м. април 2019 г.

  Всички броеве на вестник "Вършец"


   Културен календар на община Вършец за 2019 г.

   Банкова сметка за плащане на местни данъци и такси.

   Данни за маршрутната мрежа, маршрутните промени и разписанията на маршрутите в община Вършец

   РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ.35, АЛ.1, Т.2 ОТ ЗПКОНПИ

Декларации за ТБО 2019

©2008 Община ВЪРШЕЦ