ИЗБОРИ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НА 25 МАЙ 2014 Г.
ДОГОВОР НОМЕР: BG161PO001/3.2-02/2011/022
ПРОЕКТ "ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНАЛЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ И МАРКЕТИНГ НА ДЕСТИНАЦИЯ - ОБЩИНИ ВЪРШЕЦ, БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ"

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ
На 31.07.2014 г. от 13.00 ч. в Заседателната зала на Община Вършец се проведе сесия на Общински съвет - Вършец.
На заседание присъстваха 12 общински съветници. Приетият дневен ред бе от 10 точки.

Общинските съветници дадоха съгласието си за отпускане на допълнителна финансова помощ за „Медицински център - Вършец“ ЕООД в размер на 1500 лева, за закупуване на платка за ...  прочети всичко

01.08.2014г.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ „КООРДИНИРАНЕ И ХАРМОНИЗИРАНЕ НА МЕСТНИ ПОЛИТИКИ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ”
На 30.07.2014 г. в конферентната зала на хотел „Съни гардън”, град Вършец се проведе заключителна пресконференция в рамките на проект „Координиране и хармонизиране на местни политики за устойчиво развитие на община Вършец”, Договор за БФП № 13-13-175/12.11.2013 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансиран от Европейския съюз чрез ...  прочети всичко

01.08.2014г.

ИЛИЯ ЛУКОВ ИЗНЕСЕ КОНЦЕРТ „С ПЕСНИТЕ ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕ”
На 26 юли гост на Вършец бе известният фолклорен изпълнител Илия Луков.

Той изнесе самостоятелен концерт на откритата естрада пред НЧ „Христо Ботев 1900”, като представи песни от най-новия си албум „С песните през вековете”, посветен на 135 години от Освобождението на България от турско робство и 110 години от Илинденско-Преображенското въстание, а така също любими и популярни ...  прочети всичко

28.07.2014г.

ПОДПИСАН Е ДОГОВОР ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИТЕ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТ „РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА УЛИЧНОТО ОСВЕТЛЕНИЕ В ОБЩИНА ВЪРШЕЦ”
На 24.07.2014 г. кметът на община Вършец инж. Иван Лазаров подписа договор за извършване на строително-монтажните работи за изпълнение на проект "Реконструкция и модернизация на уличното осветление в община Вършец - гр. Вършец, с. Спанчевци, с. Долна Бела речка, с. Горна Бела речка, с. Стояново, с. Долно Озирово, с. Горно Озирово, с. Черкаски, с. Драганица".

От страна на ...  прочети всичко

25.07.2014г.

  Виж всички новини

ВРЕМЕННИ ПРЕКЪСВАНИЯ НА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО
ЧЕЗ осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на eлектрически табла, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага ...  прочети всичко
СЪОБЩЕНИЕ
Община Вършец уведомява заинтересованите лица, че на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ, в Държавен вестник бр.62 от 29 юли 2014 г. е публикувано съобщение, че е одобрен Подробен устройствен план, отнасящ се за разделяне на кв.119 и създаване на два нови: кв.119 и кв.119а по плана на гр.Вършец кв. Заножене.

...  прочети всичко
ИЗБЯГВАНЕ НА РИСКОВЕТЕ ПРИ СЕЗОННА РАБОТА В КРАЛСТВО ШВЕЦИЯ ЗА БРАНЕ НА ГОРСКИ ПЛОДОВЕ
Гражданите на Европейския съюз могат свободно да берат горски плодове в шведските гори и да ги продават на прекупвачи. Този факт се използва от недобросъвестни посредници, които обещават работа в Швеция, превозват срещу заплащане желаещите да берат боровинки и след това ги изоставят в гората, без да подсигурят трудов договор или връзки с прекупвачи.

Във връзка със стартирането на ...  прочети всичко
ВРЕМЕННИ ПРЕКЪСВАНИЯ НА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО
ЧЕЗ осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на eлектрически табла, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага ...  прочети всичко
  Виж всички обяви

“ Не се е скъпил Господ, когато е нареждал този край. Не са се скъпили и хората, които са го доуреждали.”
(Дора Габе)


admin_varshetz@mail.bg


  График на заседанията на Постоянните комисии към Общински съвет
  Протокол № 48 от заседание на Общински съвет - Вършец, проведено на 31.07.2014 г.

  Всички заседания
   Дневен ред за заседание на Общински съвет - Вършец на 31.07.2014 г.
  Общински вестник "Вършец", брой 7 от м. юли 2014 г.

  Всички броеве на вестник "Вършец"


  Конкурс за архитектурен идеен проект

  Доставка на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж и детските градини на община Вършец


   Културен календар на Община Вършец за 2014г.

   Банкова сметка за плащане на местни данъци и такси.
©2008 Община ВЪРШЕЦ