ИЗБОРИ 2016
БЕЗПЛАТНИ АВТОБУСНИ ЛИНИИ ОТ 14.09.2015 г.
ДОГОВОР НОМЕР: BG161PO001/3.2-02/2011/022
ПРОЕКТ "ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНАЛЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ И МАРКЕТИНГ НА ДЕСТИНАЦИЯ - ОБЩИНИ ВЪРШЕЦ, БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ"

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ
Сесия на Общински съвет Вършец се проведе на 26.10.2016 г. от 15.00 ч. в Заседателната зала на Община Вършец.

На заседанието присъстваха всички 13 общински съветници.
Приетият дневен ред бе от 10 точки.

На сесията общинските съветници актуализираха на „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на община ...  прочети всичко

27.10.2016г.

ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЪРШЕЦ
Освобождаване на д-р Светозар Луканов, считано от 10.10.2016 г. от поста му на временно изпълняващ длъжността управител на "Медицински център - Вършец" ЕООД и утвърждаване на нов временен управител до провеждане на конкурс за заемане на същата длъжност, бяха включени в единствената точка от дневния ред на днешното извънредно заседание на Общинския съвет във Вършец.

Освобождаването ...  прочети всичко

19.10.2016г.

130 ПОТРЕБИТЕЛИ ОТ ОБЩИНАТА ЩЕ ПОЛУЧАВАТ БЕЗПЛАТЕН ОБЯД ПО ОПЕРАЦИЯ "ОСИГУРЯВАНЕ НА ТОПЪЛ ОБЯД - 2016"
До края на месец април 2017 г. сто и тридесет нуждаещи се лица от община Вършец, класирани по критерии за включване в социалната услуга, ще получават безплатно топъл обяд, включващ супа, основно ястие и хляб. Дневният оклад е 2,30 лв. на човек.

Средствата са осигурени по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонда за европейско ...  прочети всичко

14.10.2016г.

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ЧАСТИЧНИЯ ОБЛАСТЕН ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ
В град Вършец и и в две от селата на общината – с. Долно Озирово и с. Спанчевци се проведоха обществени обсъждания на частичния Областен план за развитие на горските територии за територията на общините Вършец и Берковица. Обсъжданията се организират от WWF България (независима световна природозащитна организация), Изпълнителна агенция по горите и Регионална дирекция на горите ...  прочети всичко

13.10.2016г.

  Виж всички новини

ЗА ВАС, РАБОТОДАТЕЛИ
Дирекция “Бюро по труда”-Берковица уведомява работодателите от общините Берковица и Вършец, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през октомври 2016 г., както следва:

Мерки за насърчаване на работодателите, които разкриват работни места и ...  прочети всичко
ПЛАНОВИ ПРЕКЪСВАНИЯ НА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО
ЧЕЗ осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни ...  прочети всичко
ЗАПОВЕДИ ПО ЧЛ. 37В, АЛ 4 ОТ ЗСПЗЗ НА ДИРЕКТОРА НА ОД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - МОНТАНА ЗА ЗЕМЛИЩАТА В ОБЩИНА ВЪРШЕЦ

  1. Заповеди регистри община Вършец
...  прочети всичко
ПЛАНОВИ ПРЕКЪСВАНИЯ НА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО
ЧЕЗ осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни ...  прочети всичко
  Виж всички обяви

“ Не се е скъпил Господ, когато е нареждал този край. Не са се скъпили и хората, които са го доуреждали.”
(Дора Габе)


admin_varshetz@mail.bg


  График на заседанията на Постоянните комисии към Общински съвет
  Заседание на Общински съвет от 26.10.2016 г.

  Всички заседания
  Дневен ред за заседание на Общински съвет - Вършец на26.10.2016 г.
  Общински вестник "Вършец", брой 9 от м. септември 2016 г.

  Всички броеве на вестник "Вършец"


  ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ /ЗА ВСИЧКИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ, ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ И ПО ПРОЕКТ № BG05FMOP001 - 3 - 002 - 0099 - CO1, "ОСИГУРЯВАНЕ НА ТОПЪЛ ОБЯД В ОБЩИНА ВЪРШЕЦ"/

  ДОСТАВКА НА НЕТНА АКТИВНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ И КООРДИНАТОР НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ ЗА СРОК ОТ 12 МЕСЕЦА


   Културен календар на община Вършец за 2016 г.

   Банкова сметка за плащане на местни данъци и такси.

   Данни за маршрутната мрежа, маршрутните промени и разписанията на маршрутите в община Вършец
©2008 Община ВЪРШЕЦ