ДОГОВОР НОМЕР: BG161PO001/3.2-02/2011/022
ПРОЕКТ "ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНАЛЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ И МАРКЕТИНГ НА ДЕСТИНАЦИЯ - ОБЩИНИ ВЪРШЕЦ, БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ"

КОННИ СЪСТЕЗАНИЯ ПО ПРЕСКАЧАНЕ НА ПРЕПЯТСТВИЯ
За трета поредна година Община Вършец и Конна база „Вършец“ организираха конни състезания по прескачане на препятствия за купата на Община Вършец. Атрактивното събитие се проведе на състезателен пясъчен плац край Вършец на 30.07.2015 г., като част от програмата на Празника на курорта, минералната вода и Балкана „Вършец 2015”.

В състезанието взеха участие 50 състезатели с 60 елитни ...  прочети всичко

31.07.2015г.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ
Общинска администрация Вършец приключи реализирането на проект: „Развитие и усъвършенстване на компетентността и ефективността на общинска администрация Вършец”, финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Договорът за безвъзмездна финансова помощ № М 13-22-86 бе подписан на 06.08....  прочети всичко

30.07.2015г.

ЗАПОЧНА ПРИЕМЪТ НА ДОКУМЕНТИ ПО ПРОГРАМА "СТАРТ В КАРИЕРАТА"
В Бюрата по труда в цялата страна започна приемането на документи по проект „Старт в кариерата“.

За работа в администрацията – централна, областна и общинска, могат да кандидатстват младежи с висше образование и без стаж по специалността. Срокът за подаване на документи е до края на септември.

На висшистите до 29-годишна възраст ще бъде дадена възможност да ...  прочети всичко

30.07.2015г.

ОФИЦИАЛНА ЦЕРЕМОНИЯ ПО ОТКРИВАНЕ НА АТРАКЦИОННА „ЛЕДЕНА“ ПЪРЗАЛКА

Община Вършец – бенефициент и водещ партньор по проект № 2007CB16IPO006-2011-2-68 открива атракционна „ледена“ пързалка - Вършец, изградена с финансовата помощ на Програмата за трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ България - Сърбия.

Официалната церемония по откриването ще се състои на 03.08.2015 г. (понеделник) от 19:00 часа в град ...  прочети всичко

29.07.2015г.

  Виж всички новини

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА
ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" - БЕРКОВИЦА
ул." Д-р Ив. Панов" №1, тел.0953/88 371

Обявява следните свободни работни места към 30.07.2015 г.:

І. Работни места за специалисти с висше образование:
2 медицински сестри /по ЗИХУ/
1 учител информатика и информационни технологии
1 главен счетоводител

...  прочети всичко
СПИСЪК НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА В ОБЩИНА ВЪРШЕЦ, ОДОБРЕНИ ДА ЗАКУПЯТ ИГЛОЛИСТЕН МАТЕРИАЛ

Протокол на комисията разглеждала молбите може да видите ТУК.

Списък на физическите лица в община Вършец, одобрени да закупят иглолистен материал може да видите ТУК.

...  прочети всичко
СПИСЪК НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА В ОБЩИНА ВЪРШЕЦ ОДОБРЕНИ ДА ЗАКУПЯТ ДЪРВА ЗА ОГРЕВ

Протокол на комисията разглеждала молбите може да видите ТУК.

Списък на физическите лица в община Вършец одобрени да закупят дърва за огрев може да видите ТУК. ...  прочети всичко

ПЛАНОВИ ПРЕКЪСВАНИЯ НА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО
ЧЕЗ осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни ...  прочети всичко
  Виж всички обяви

“ Не се е скъпил Господ, когато е нареждал този край. Не са се скъпили и хората, които са го доуреждали.”
(Дора Габе)


admin_varshetz@mail.bg


  График на заседанията на Постоянните комисии към Общински съвет
  Протокол № 66 от заседание на Общински съвет - Вършец, проведено на 24.07.2015 г.

  Всички заседания
  Дневен ред за заседание на Общински съвет - Вършец на 24.07.2015 г.
   Общински вестник "Вършец", брой 7 от м. юли 2015 г.

  Всички броеве на вестник "Вършец"


  Конкурс за възлагане на автобусен превоз на пътници по републиканската, областната, общинската транспортни схеми и градските линии от квотата на община Вършец

  Публична покана по реда на Глава Осем "а" от ЗОП с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на застрахователни услуги за нуждите на Община Вършец“.


   Културен календар на община Вършец за 2015 г.

   Банкова сметка за плащане на местни данъци и такси.
©2008 Община ВЪРШЕЦ