ИЗБОРИ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НА 25 МАЙ 2014 Г.
Намери хотел в България

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ ВЪВ ФОКУС ГРУПИ
Уважаеми дами и господа,

Във връзка с изготвянето на Общинския план за развитие на община Вършец за периода 2014 – 2020 г., имам удоволствието да Ви поканя да вземете участие в провеждането на фокус групи. Фокус групите се реализират в рамките на проект: „Координиране и хармонизиране на местни политики за устойчиво развитие на община Вършец”, Договор за БФП № 13-13-175/12.11.2013 ...  прочети всичко

17.04.2014г.

ЦВЕТНИЦА ВЪВ ВЪРШЕЦ
На 13 април камбаната на 100-годишния православен храм „Св. Георги Победоносец” във Вършец празнично зазвъня, за да възвести големия християнски празник Цветница (Връбница) - един от най-хубавите, най-очакваните пролетни празници. Той е посветен на тържественото посрещане на Иисус Христос в Йерусалим с маслинови и лаврови клонки. Затова всички дойдоха на празничната Света литургия с върбови ...  прочети всичко

16.04.2014г.

ПОРЕДНО УЧАСТИЕ НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ В МЕЖДУНАРОДНОТО ТУРИСТИЧЕСКО ИЗЛОЖЕНИЕ „КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ” - ВЕЛИКО ТЪРНОВО
От 10 до 13 април във Велико Търново се проведе ХІ-то Международно туристическо изложение "Културен туризъм".

Това е най-мащабният и утвърден форум в България, акцентиращ върху проблемите, развитието и перспективите на културния туризъм. Организатори са Общинска агенция по туризъм „Царевград Търнов" и Община Велико Търново, съвместно с Асоциацията на българските туроператори и ...  прочети всичко

16.04.2014г.

СЪЗДАВА СЕ ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ И ТУРИЗЪМ – ВЪРШЕЦ“
Това решиха днес с 9 гласа „за” и 4 „въздържал се” общинските съветници на свое заседание, след внесена в Общински съвет Вършец Докладна записка от кмета на общината инж. Иван Лазаров.

Новото Общинско предприятие с наименование „Общински дейности и туризъм – Вършец“ се създава по реда на чл. 52, ал. 2 от Закона за общинската собственост. По своята същност общинското предприятие е ...  прочети всичко

27.03.2014г.

  Виж всички новини

ВРЕМЕННИ ПРЕКЪСВАНИЯ НА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО
ЧЕЗ осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти.
Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на eлектрически табла, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага ...  прочети всичко
ПРАЗНИЧНА ПРОГРАМА ПО ПОВОД ХРИСТИЯНСКИЯ ПРАЗНИК ЦВЕТНИЦА
- 13.04.2014 г. от 11.00 ч. – Дефиле на мажоретeн състав и духов оркестър „Дефилир” при СОУ ”Иван Вазов”, гр.Вършец от храм „Св.Георги” до НЧ"Хр.Ботев - 1900".

- 13.04.2014 г. от 11.30 ч. -. Концертна програма с участието на самодейни състави от община Вършец на естрадата на НЧ"Христо Ботев-1900".

Заповядайте!

от ...  прочети всичко
  Виж всички обяви

“ Не се е скъпил Господ, когато е нареждал този край. Не са се скъпили и хората, които са го доуреждали.”
(Дора Габе)


admin_varshetz@mail.bg


  График на заседанията на Постоянните комисии към Общински съвет
  Протокол № 43 от заседание на Общински съвет - Вършец, проведено на 27.03.2014 г.

  Всички заседания
  Дневен ред за заседание на Общински съвет - Вършец на 27.03.2014 г.
   Общински вестник "Вършец", брой 3 от м. март 2014 г.

  Всички броеве на вестник "Вършец"


  Обществена поръчка "открита процедура" по ЗОП с предмет „Извършване на строителен надзор по време на изпълнение на строително-монтажни работи по 3 обособени позиции"

  Обществена поръчка "открита процедура" по ЗОП с предмет: „Рехабилитация и реконструкция на пътната мрежа в община Вършец”


   Културен календар на Община Вършец за 2014г.

   Банкова сметка за плащане на местни данъци и такси.
©2008 Община ВЪРШЕЦ