ИЗБОРИ 2016
БЕЗПЛАТНИ АВТОБУСНИ ЛИНИИ ОТ 14.09.2015 г.
ДОГОВОР НОМЕР: BG161PO001/3.2-02/2011/022
ПРОЕКТ "ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНАЛЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ И МАРКЕТИНГ НА ДЕСТИНАЦИЯ - ОБЩИНИ ВЪРШЕЦ, БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ"

ПРЕУСТАНОВЯВАНЕ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС
Във връзка с влошената метеорологична обстановка и невъзможността за осигуряване на оптимални условия за провеждане на нормален учебно-възпитателен процес в учебните заведения на територията на община Вършец, със Заповед № 15 от 10.01.2017 г. на кмета на общината, 12 и 13 януари 2017 г. се обявяват за неучебни дни за всички училища, детски градини и центъра за подкрепа за личностно ...  прочети всичко

10.01.2017г.

С ВЕЛИК БОГОЯВЛЕНСКИ ВОДОСВЕТ И РИТУАЛ ПО СПАСЯВАНЕ НА СВЕТИЯ КРЪСТ ОТБЕЛЯЗАХА ЙОРДАНОВДЕН ВЪВ ВЪРШЕЦ

За втора поредна година атракция бе мъжкото хоро в ледените води на местната река
Йордановден или Богоявление е един от най-големите християнски празници в българския народен календар. На този ден Св. Йоан Кръстител е кръстил Божия син във водите на река Йордан. Българинът вярва, че в нощта срещу празника, както и тогава, небето се отваря и Господ изпълнява желанията.

С кръщаването на водата светът придобива нова ценност и сила, става по-безопасно място за ...  прочети всичко

06.01.2017г.

ПРЕУСТАНОВЯВАНЕ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС
Във връзка с провеждане на противоепидемични мерки на територията на област Монтана, със Заповед № РД 19-13 от 06.01.2017 г. на Директора на Регионална здравна инспекция - Монтана се преустановява образователно-възпитателния процес във всички образователни институции на територията на област Монтана, считано от 09.01.2017 г. до 11.01.2017 г. включително....  прочети всичко

06.01.2017г.

ПОСЛЕДНО ЗА ГОДИНАТА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ВЪРШЕЦ

Общинските съветници запазиха за 2017 година таксата за битови отпадъци в размерите от 2016 година
Последната за годината сесия на Общински съвет Вършец се проведе на 29.12.2016 г. в Заседателната зала на Община Вършец.

На заседанието присъстваха всички 13 общински съветници.
Приетият дневен ред бе от 12 точки.

На днешното заседание бе взето решение за предоставянето на имоти – полски пътища, собственост на община Вършец, включени в Заповеди на ...  прочети всичко

29.12.2016г.

  Виж всички новини

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА
ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" - БЕРКОВИЦА
ул." Д-р Ив. Панов" №1, тел.0953/88 371

Обявява следните свободни работни места към 19.01.2017 г.:

І. Работни места за специалисти с висше образование:
1 Главен счетоводител

ІІ. Работни места за специалисти със средно специално, средно професионално, средно общо ...  прочети всичко
ПЛАНОВИ ПРЕКЪСВАНИЯ НА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО
ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага ...  прочети всичко
ПРОТОКОЛ ОТ ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ПОДАДЕНИТЕ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ. 23, АЛ. 1, ОТ Т. 1 ДО Т. 4 ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ

Протокол от дейността на комисия, определена със Заповед № 2/03.01.2017 г. на кмета на Община Вършец, за разглеждане на подадените декларации по чл. 23, ал. 1, от т. 1 до т. 4 от Наредбата за администриране на местните такси и цени на услугите на територията на Община Вършец може да видите ТУК....  прочети всичко

ВРЕМЕННИ ПРЕКЪСВАНИЯ НА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО
ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага ...  прочети всичко
  Виж всички обяви

“ Не се е скъпил Господ, когато е нареждал този край. Не са се скъпили и хората, които са го доуреждали.”
(Дора Габе)


admin_varshetz@mail.bg


  График на заседанията на Постоянните комисии към Общински съвет
  Протокол № 23 от Заседание на ОбС от 29.12.2016 г.

  Всички заседания
  Заседание на Общински съвет - Вършец на 29.12.2016 г.
  Общински вестник "Вършец", брой 12, месец декември 2016 г.

  Всички броеве на вестник "Вършец"


  ДОСТАВКА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНО ТРАНСПОРТНО СРЕДСТВО – МИКРОБУС, АДАПТИРАН ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ

  Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти - частна общинска собственост на община Вършец, представляващи земеделски земи


   Културен календар на община Вършец за 2016 г.

   Банкова сметка за плащане на местни данъци и такси.

   Данни за маршрутната мрежа, маршрутните промени и разписанията на маршрутите в община Вършец
©2008 Община ВЪРШЕЦ