ДОГОВОР НОМЕР: BG161PO001/3.2-02/2011/022
ПРОЕКТ "ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНАЛЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ И МАРКЕТИНГ НА ДЕСТИНАЦИЯ - ОБЩИНИ ВЪРШЕЦ, БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ"

ПОРЕДНА НАГРАДА ЗА ТЕАТРАЛНА ФОРМАЦИЯ „МЕДЕКА”
Под егидата на Община Свищов и Първо българско народно читалище “Еленка и Кирил Д. Аврамови - 1856” – гр. Свищов, на 20 и 21 март 2015 г. се проведе Тринадесетия национален фестивал на любителските камерни и кафе-театри „Свищов 2015”.

Театралният форум се организира под патронажа на кмета на община Свищов Станислав Благов. Тринадесетото му издание премина под знака на ...  прочети всичко

24.03.2015г.

ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОЕКТ „МЛАДЕЖКА ИНИЦИАТИВА ЗА ДОБРОВОЛНО ДВИЖЕНИЕ В ГРАД ВЪРШЕЦ”
В периода от 19-21 февруари 2015 г. в град Благоевград беше реализирана Дейност 2. Провеждане на обучения в рамкита на проект „Младежка инициатива за доброволно движение в град Вършец”, който се изпълнява от Сдружение с общественополезна дейност „Футболен клуб Вършец 2012”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА МЛАДЕЖТА (2011 – 2015), по Договор № 25-00-30/17.12....  прочети всичко

19.03.2015г.

ПРОЕКТ ЗА ДОБРОВОЛЧЕСТВО В ГРАД ВЪРШЕЦ
На 10 февруари 2015 г. в град Вършец беше представен проект „Младежка инициатива за доброволно движение в град Вършец”, който се изпълнява от Сдружение с общественополезна дейност „Футболен клуб Вършец 2012”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА МЛАДЕЖТА (2011 – 2015), по Договор № 25-00-30/17.12.2014 г.

Общата стойност на проекта за безвъзмездна ...  прочети всичко

19.03.2015г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЪРШЕЦ С НОВО ПОПЪЛНЕНИЕ
На 17.03.2015 г. редовното заседание на Общинския съвет започна с процедура за полагане на клетва и подписване на клетвения лист от новия общински съветник Петър Пенчев от Местна коалиция „Бъдеще за община Вършец”.

До рокадата в оставащите месеци от мандата на сегашния Общински съвет се стигна след окончателно Решение на Върховния административен съд на Република България от 26.01....  прочети всичко

18.03.2015г.

  Виж всички новини

ПЛАНОВИ ПРЕКЪСВАНИЯ НА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО
ЧЕЗ осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други.

Успешната реализация на тези мерки ...  прочети всичко
ВЕЛИКДЕНСКИ ПРАЗНИЦИ
КУЛТУРЕН АФИШ
5 април /неделя/- Цветница
- 11.00 ч. - Дефиле на мажоретен състав и ученически духов оркестър при СОУ "Иван Вазов" от храм "Св. Георги" по бул. "Република", до НЧ „Христо Ботев 1900”
- 11.30 ч. - концертна програма с участието на танцов състав "Фолклорна китка", група за народни танци "Чародейки", фолклорна формация "Стрешер" - с. Г. Озирово, танцов състав ...  прочети всичко
ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 127, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Община Вършец съобщава на гражданите, че е изработен проект за Общ устройствен план /ОУП/ на гр. Вършец.

Заинтересованите лица могат да се запознаят с плана всеки работен ден от 9,00 до 16,00 ч. във фронт–офиса на Общинска администрация, намиращ се на първия етаж в сградата на Общината, при специалист „Регулация и ...  прочети всичко

ВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА
ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" - БЕРКОВИЦА
ул." Д-р Ив. Панов" №1, тел.0953/88 371

Обявява следните свободни работни места към 26.03.2015 г.:

І. Работни места за специалисти с висше образование:
1 счетоводител
2 медицински сестри /по ЗИХУ/
2 отчетник - счетоводство

ІІ. ...  прочети всичко
  Виж всички обяви

“ Не се е скъпил Господ, когато е нареждал този край. Не са се скъпили и хората, които са го доуреждали.”
(Дора Габе)


admin_varshetz@mail.bg


  График на заседанията на Постоянните комисии към Общински съвет
  Протокол № 59 от заседание на Общински съвет - Вършец, проведено на 17.03.2015 г.

  Всички заседания
  Дневен ред за заседание на Общински съвет - Вършец на 02.04.2015 г.
   Общински вестник "Вършец", брой 3 от м. март 2015 г.

  Всички броеве на вестник "Вършец"


  Обществена поръчка "открита процедура" по ЗОП с предмет: “Доставка на нетна активна електрическа енергия на свободен пазар за нуждите на община Вършец за обекти присъединени на ниско напрежение“

  ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО РЕДА НА ГЛАВА "ОСЕМ А" ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ: "ДОСТАВКА НА КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА И СОФТУЕР"


   Културен календар на община Вършец за 2015 г.

   Банкова сметка за плащане на местни данъци и такси.
©2008 Община ВЪРШЕЦ