Последни новини


РЕАЛИЗИРАН ПРОЕКТ „ДОСТАВКА НА НОВО КУХНЕНСКО ОБОРУДВАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ, ГРАД ВЪРШЕЦ"
Община Вършец реализира Договор за съвместна дейност № РД 04-58 от 01.07.2019 г., сключен между Фонд „Социална закрила“ и Община Вършец за проект „Доставка на ново кухненско оборудване за нуждите на Домашен социален патронаж, гр. Вършец“.

Доставени са електрическа печка с 6 плочи, миялна машина, електропарен казан ...прочети всичко

06.12.2019 г.КРЪГЛА МАСА ЗА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО СЕ ПРОВЕДЕ ВЪВ ВЪРШЕЦ
На 5 декември сдружение „Местна инициатива за Вършец“ организира кръгла маса на тема "Отправяне на препоръки, свързани с подобряване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство".

Събитието се проведе в конферентната зала на хотел „Съни ...прочети всичко

06.12.2019 г.СНЕГОПОЧИСТВАНЕ В ОБЩИНА ВЪРШЕЦ ЗА ЗИМЕН СЕЗОН 2019-2020 ГОДИНА
На 27.11.2019 г. кметът на община Вършец инж. Иван Лазаров сключи договори за снегопочистване на уличната мрежа в населените места на община Вършец и за снегопочистване и частично опесъчаване на четвъртокласната пътна мрежа на общината, след проведена процедура за избор на изпълнител по Закона за обществените поръчки.
...прочети всичко

04.12.2019 г.ПОКАНА
Уважаеми дами и господа,

Сдружение „Местна инициатива за Вършец“ в качеството си на бенефициент по Проект № BG05SFOP001-2.009-0192 „Ефективно взаимодействие между гражданското общество и местната власт за постигане на по-добро управление на община Вършец“
, който се осъществява с финансовата подкрепа на ...прочети всичко

03.12.2019 г.НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ „МЛАДИ ПРИЯТЕЛИ НА ПОЛИЦИЯТА“ ВЪВ ВЪРШЕЦ
Арена Вършец бе домакин на 22-то издание на националния фестивал „Млади приятели на полицията.

На 30-ти ноември бе Международният турнир по олимпийско карате, а на 1-ви декември бе техническият семинар по карате самозащита.

254 участници от 17 клуба от България и гости от ...прочети всичко

02.12.2019 г.ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ
Първата за мандат 2019 - 2023 г. работна сесия на Общински съвет Вършец се проведе на 28.11.2019 г. от 14 ч. в Заседателната зала на Община Вършец.

На заседанието присъстваха всички 13 общински съветници.
Приетият дневен ред бе от 9 точки.

Беше актуализирана „Годишната програма за ...прочети всичко

28.11.2019 г.  Виж всички новини


Последни обяви


СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА
СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 28.11.2019 г.

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” – БЕРКОВИЦА – ФИЛИАЛ ВЪРШЕЦ
Ул.”Христо Ботев” 42, етаж 2 – 0952 74 038.

2 сервитьори
1 машинен оператор, банцинг
1 общ работник, строителство на сгради.
ПРОМЯНА НА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА НЯКОИ ОФИЦИАЛНИ ДОКУМЕНТИ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕГЛАМЕНТ
Информация (общ текст) по член 21 от Регламент (ЕС) 2016/1191 на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 2016 г. за насърчаване на свободното движение на гражданите чрез опростяване на изискванията за представяне на някои официални документи в Европейския съюз и за изменение на Регламент (ЕС) №1024/2012 г.

По силата на Регламента, с който се насърчава свободното движение на ...прочети всичко
ПЛАНИРАНИ ПРЕКЪСВАНИЯ НА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО
ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната ...прочети всичко
ОБЯВА
за вакантна длъжност в Централно военно окръжие (ЦВО)
Със заповед № ОХ - 999/05.11.2019 г. на Министъра на отбраната на Република България е обявена вакантна длъжност в Централно военно окръжие (ЦВО) за приемане на военна служба на лице, завършило гражданско висше училище в страната или в чужбина, която следва да се заеме след провеждане на конкурс.

Краен срок за подаване на документи: 13.12.2019 г.

...прочети всичко
ОБЯВА
за длъжности за офицери във Военно - географската служба
Със заповед № ОХ - 997/05.11.2019 г. на Министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на длъжности за офицери във Военно - географската служба за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в страната и в чужбина.

Краен срок за подаване на документи: 17.01.2020 г.

Информация за ...прочети всичко
ОБЯВА
за 3 вакантни длъжности във военно формирование 24430 - Троян
Със заповед № ОХ-960/23.10.2019 г. на Министъра на отбраната на Република България са обявени 3 (три) вакантни длъжности във военно формирование 24430 - Троян, които следва да се заемат след провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина.

Краен срок за подаване на документи: 20.12.2019 г. ...прочети всичко
  Виж всички обяви

“ Не се е скъпил Господ, когато е нареждал този край. Не са се скъпили и хората, които са го доуреждали.”
(Дора Габе)


admin_varshetz@mail.bg
  Промяна на изискванията за представяне на някои официални документи в Европейския съюз и изменение на Регламент
  График на заседанията на Постоянните комисии към Общински съвет
  Протокол № 2 от заседание на Общински съвет - Вършец, проведено на 28.11.2019 г.
  Всички заседания на Общински съвет - Вършец
  Дневен ред за заседание на Общински съвет - Вършец на 28.11.2019 г.
  Общински вестник "Вършец", брой 12, месец ноември 2019 г.
  Всички броеве на вестник "Вършец"
  Културен календар на община Вършец за 2019г.
  Банкова сметка за плащане на местни данъци и такси
  Информация за маршрутната мрежа, маршрутните промени и разписанията на маршрутите в община Вършец
  Регистър на декларациите по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ
  Декларации за ТБО 2019 г.
  Проект: BG16M1OP002- 2.005- 0008- C01 за компостираща инсталация в общините Берковица и Вършец“
  Искане за прихващане или възстановяване на недължимо платени и събрани суми за данъци, глоби и имуществени санкции, наложени от служители на общинската администрация по чл. 4 ЗМДТ“

“ Вършец за мен е символ на здраве, защото с животворните си води къпе и лекува телесни недъзи, а с великолепната си природа възражда преуморената душа, спомага за възстановяването на хармонията между тялото и душата.”
(Д-р Дамян Иванов)
©2008 Община ВЪРШЕЦ