ДОГОВОР НОМЕР: BG161PO001/3.2-02/2011/022
ПРОЕКТ "ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНАЛЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ И МАРКЕТИНГ НА ДЕСТИНАЦИЯ - ОБЩИНИ ВЪРШЕЦ, БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ"

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ
Сесия на Общински съвет Вършец се проведе на 30 юни 2015 г. от 14.00 часа в Заседателната зала на община Вършец.

На заседанието присъстваха всички 13 общински съветници.
Приетият дневен ред бе от 15 точки.

Общинските съветници приеха отчет на бюджета за 2014 г. на Община Вършец и годишен финансов отчет за 2014 г. на „Медицински център-Вършец“ ЕООД.
...  прочети всичко

01.07.2015г.

УСПЕШНО РЕАЛИЗИРАН ПРОЕКТ ЗА ДОБРОВОЛЧЕСТВО В ГРАД ВЪРШЕЦ
На 27 юни 2015 г. в Художествената галерия на гр. Вършец се проведе кръгла маса на тема: „Ползите от доброволния труд за общността”. Събитието бе в рамките на проект „Младежка инициатива за доброволно движение в град Вършец”, който се изпълнява от Сдружение с общественополезна дейност „Футболен клуб Вършец 2012”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА МЛАДЕЖТА ...  прочети всичко

30.06.2015г.

В ПЛЕН НА МАГИЯТА, НАРЕЧЕНА ТЕАТЪР

І-во място за театрално студио "Малкият принц" при ОДК - Вършец

Театрално студио "Малкият принц" при Общински детски комплекс - гр. Вършец взе участие в ХІХ-то издание на Националния ученически театрален фестивал „Климент Михайлов”- Русе, 13 – 19 юни 2015 г.

Организатори на фестивала бяха ДТ “Сава Огнянов”, Общински детски център за култура и изкуство, Общински младежки дом, ОП „Русе Арт“ и Куклен театър Русе. На три сцени едновременно, в ...  прочети всичко

29.06.2015г.

ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ
Извънредно заседание на Общински съвет – Вършец се проведе днес, 26 юни 2015 г., от 14.00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация Вършец.

На заседанието присъстваха 9 от общо 13 общински съветници. Дневният ред бе само от една точка: разглеждане и вземане на решение за представителство в Общото събрание на дружество с общинско участие „БУЛИНВЕСТ“ ООД (в чийто капитал ...  прочети всичко

26.06.2015г.

  Виж всички новини

ТУРНИР ПО ВОЛЕЙБОЛ ЗА КУПАТА НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ
Община Вършец организира традиционния турнир по волейбол за Купа "Вършец" - 2015 година.

Условията за участие, правилата на турнира и необходимите документи са на разположение на желаещите в Туристическия информационен център – гр. Вършец, адрес: бул. "Република" № 90А.

Краен срок за записване: 20 юли 2015 г.
За информация: тел. 0878 115030 и 0879 ...  прочети всичко
ИНФОРМАЦИЯ ЗА НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ С НАЧИН НА ТРАЙНО ПОЛЗВАНЕ ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ, КОИТО ЩЕ СЕ ОТДАВАТ ПОД НАЕМ ЗА НОВАТА СТОПАНСКА ГОДИНА 2015/2016

Информация за недвижимите имоти от общинския поземлен фонд на община Вършец, с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади, които съгласно Решение № 654 от Протокол № 65 от 30.06.2015г. на Общински съвет – Вършец ще се отдават под наем за новата стопанска 2015/2016 година за индивидуално и общо ползване, по реда на чл.24а, ал. 2, във връзка с чл.37и, ал.1 от ЗИД на ЗСПЗЗ /обн. ДВ бр....  прочети всичко

ТУРНИР ПО ФУТБОЛ НА МАЛКИ ВРАТИЧКИ ЗА КУПАТА НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ
Община Вършец организира традиционния турнир по футбол на малки вратички за Купа "Вършец" - 2015 година.

Условията за участие, правилата на турнира и необходимите документи са на разположение на желаещите в Туристическия информационен център – гр. Вършец, адрес: бул. "Република" № 90А.

Краен срок за записване: 20 юли 2015 г.
Техническа конференция: 22 ...  прочети всичко
СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА
ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" - БЕРКОВИЦА
ул." Д-р Ив. Панов" №1, тел.0953/88 371

Обявява следните свободни работни места към 25.06.2015 г.:

І. Работни места за специалисти с висше образование:
2 медицински сестри /по ЗИХУ/

ІІ. Работни места за специалисти със средно специално, средно професионално, средно ...  прочети всичко
  Виж всички обяви

“ Не се е скъпил Господ, когато е нареждал този край. Не са се скъпили и хората, които са го доуреждали.”
(Дора Габе)


admin_varshetz@mail.bg


  График на заседанията на Постоянните комисии към Общински съвет
  Протокол № 65 от заседание на Общински съвет - Вършец, проведено на 30.06.2015 г.

  Всички заседания
  Дневен ред за заседание на Общински съвет - Вършец на 30.06.2015 г.
  Общински вестник "Вършец", брой 5 от м. май 2015 г

  Всички броеве на вестник "Вършец"


  ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЧАСТИ ОТ СГРАДИ - ЧАСТНА И ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

  ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ТЕРЕНИ - ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ


   Културен календар на община Вършец за 2015 г.

   Банкова сметка за плащане на местни данъци и такси.
©2008 Община ВЪРШЕЦ