БЕЗПЛАТНИ АВТОБУСНИ ЛИНИИ ОТ 14.09.2015 г.
ДОГОВОР НОМЕР: BG161PO001/3.2-02/2011/022
ПРОЕКТ "ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНАЛЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ И МАРКЕТИНГ НА ДЕСТИНАЦИЯ - ОБЩИНИ ВЪРШЕЦ, БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ"

Последни новини

ИНОВАЦИИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО С ВИСОКА ПРИРОДНА СТОЙНОСТ ДАВАТ ПЕРСПЕКТИВА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЗАПАДНА СТАРА ПЛАНИНА
През април 2016 г. Сдружение за териториален и екологичен просперитет (СТЕП) стартира международен проект HNV-Link: «Земеделие с висока природна стойност: обучение, иновации и знания“, който продължава до април 2019 г. Проектът е финансиран по програма Хоризонт 2020 на Европейския съюз за създаване на мрежа от заинтересовани страни, сближаваща науката и иновациите в земеделието с висока природна ...  прочети всичко

12.11.2018г.

НЕОТЛОЖНИ РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ НАЛАГАТ ПРЕКЪСВАНЕ НА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО В ГР. ВЪРШЕЦ
Спешни ремонтни дейности налагат прекъсване на електрозахранването в гр. Вършец на 7 ноември (сряда) от 12 до 14 ч.

Ремонтните работи имат отношение към клиентите на ЧЕЗ Разпределение в северната част на града, от входа му от страната на гр. Берковица, до входа на града от страната на гр. Враца, включително по улиците „Тодорини кукли“, „Климент Охридски“, „Банкя“, „Цар Иван ...  прочети всичко

06.11.2018г.

УСПЕШЕН ТУРИСТИЧЕСКИ СЕЗОН ОТЧЕТОХА НА ЗАСЕДАНИЕ НА КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ТУРИЗМА
В края на активния туристически сезон, в сградата на Общинска администрация – Вършец се проведе поредното заседание на Консултативния съвет по въпросите на туризма към Общината.

В дневния ред на заседанието бяха включени: промени и допълнения в състава на Консултативния съвет, отчет на Програмата за развитие на туризма в община Вършец до м. септември 2018 г., анализ на ...  прочети всичко

05.11.2018г.

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ
Сесия на Общински съвет - Вършец се проведе на 29 октомври 2018 г. в Заседателната зала на Община Вършец.
На заседание присъстваха всички 13 общински съветници.
Приетият дневен ред бе от 13 точки.

В началото на заседанието председателят на ОбС инж. Анатоли Димитров запозна общинските съветници с отговор на кмета на община Вършец във връзка с ...  прочети всичко

05.11.2018г.

  Виж всички новини

Последни обяви

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА
ДИРЕКЦИЯ "РЕГИОНАЛНА СЛУЖБА ПО ЗАЕТОСТТА" - МОНТАНА
СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 08.11.2018 г.

ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" - БЕРКОВИЦА
ул." Д-р Ив. Панов" №1, тел.0953/88 371

Работни места за специалисти с висше образование:
2 рехабилитатори по ЗИХУ
1 мед. сестра по ЗИХУ

...  прочети всичко
ПЛАНИРАНИ ПРЕКЪСВАНИЯ НА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО
ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната ...  прочети всичко
ОБЯВА
На 03.11.2018 г. /събота/ - Архангелова задушница, Община Вършец осигурява безплатен превоз на жителите и гостите на гр. Вършец до Гробищния парк.

Място и час на тръгване: Зеленчуков пазар – 09.30 ч., 10.30 ч. и 11.30 ч.
Място и час на връщане: Гробищен парк - 10.00 ч., 11.00 ч. и 12.00 ч.

От Общинска администрация ...  прочети всичко
ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА
Областен информационен център – Монтана има удоволствието да Ви покани да участвате в информационна среща, на която експертите ще представят актуални процедури, мерки и ИГРП за 2019 г. на програмите, финансирани от ЕСИФ, както и актуална информация относно новия пакет регламенти и бюджет на многогодишната финансова рамка (МФР) на ЕС за България 2021 – 2027 г.

Срещата ще се проведе ...  прочети всичко
  Виж всички обяви

“ Не се е скъпил Господ, когато е нареждал този край. Не са се скъпили и хората, които са го доуреждали.”
(Дора Габе)


admin_varshetz@mail.bg


  График на заседанията на Постоянните комисии към Общински съвет
  Протокол № 48 от заседание на Общински съвет - Вършец, проведено на 29.10.2018 г.

  Всички заседания
  Дневен ред за заседание на Общински съвет - Вършец на 15.11.2018 г.
   Общински вестник "Вършец", брой 7 от м. октомври 2018 г.

  Всички броеве на вестник "Вършец"


   Културен календар на община Вършец за 2018 г.

   Банкова сметка за плащане на местни данъци и такси.

   Данни за маршрутната мрежа, маршрутните промени и разписанията на маршрутите в община Вършец

   РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ.35, АЛ.1, Т.2 ОТ ЗПКОНПИ

Декларации за ТБО 2017

©2008 Община ВЪРШЕЦ